Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
482 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 482 gevonden
Titel
Weekelijke generaale lijste van het guarnisoen
Weederlegginge van de verklaringe door F. Laurens Wried wegens A. Lippers en Arn. van der Poll
Vier stux dito der 5 pro cento van goederen in twee Engelse barquen geladen
Vervolgh van de gesondene medicamenten in de societeits hospitaal in de colonie van Suriname den 10 february 1741
Verklaringe van de dr. chirurgijn major F.Z. Kulleman wegens de siekte van Jean Teubner goudsoecker in dato den 1 augusty 1741
Verklaringe tussen de capitein De la Vaux en Jan Hendrik Bestendigh
Verklaaringe van Otto de Vries teegens gemelde ds. Kleyn
Verklaaringe van den timmerman J. Berkhoff den 3 augusty 1741
Verklaaringe der ingeseetenen en burgers in de beneden divisie van Commewijne, wegens het maaken van de nieuwe fortresse etc.
Verclaringe tegens Cornelis van Eck door diversse persoonen
Verclaring van gemelte Camyn tegens dito Jan van Sandyck den 4 december 1738
Vendulijste van verkoop van slaaven gekoomen met het schip Lammerenberg, capitein Machiel Vleeshouwer, den 15 november 1741
Venduleyste wegens den verkoop van slaven aangebracht met het schip de Jonge Rombout
Uytgaende van dito schip naar Madera op den ... augusty 1741
Uytgaende van dito schip
Uytgaende van dito schip
Uytgaende dito van de barck Francis, capitein Frans Poope
Uytgaende carga van de barck de Drie Vrienden, capitein Pieter Williams na Madera
Uytgaande carga van de sloep Kings Town, capitein James Dunn
Uytgaande carga van de bark Sara, capitein Jonathan Vickery
Uytgaande carga van de barck Phaenix, capitein John Newton na Madera, den .... augusty 1741
Roll van de burgerij der boven divisie van de riviere Cottica
Request van Willem Maurits van Hanekroth versoekende om het commandement
Request van mr. Samuel Paulus Pichot en Aubin Nepveu procureur, aan den gouverneur G. van de Schepper en de raaden van politie en criminele justitie
Request van L. George de Boisguyon
Request van Jan Hubert Mostradt versoekende een acte van sous lieutenant van de artillerye
Request van J.G. Kulenkamp als vaanderich, versoeckende sijn demissie
Request van J.F. Meyer in dato den 25 february 1741
Request van gemelde Polak, versoekende een stuckx land tot een plantage in dato 18 may 1741
Replicq van Jan Meyer Eyss. contra Abraham Rompar ged.
Relatie van de bergwerckerije van den berg van den Bempden
Reglement off instructie d'exploicteurs of deurwaarders gehouden sullen sijn sig te reguleren omtrent de colonie
Reekening courant van de nogh uytstaende geprotesteerde wisselbrieven der hoofdgelden den 14 december 1741
Reedenen en motiven tot staving der gravaminaas van de raden en regters der civiele justitie en de raaden van politie
Reedenen en motieven tot staavinge der gravaminaas door de raaden van civiele justitiovergelevert aan gouverneur en raaden van politie
Reeckeninge courant van den og uytstaende geprotesteerde wisselbrieven der hoofdgelden gesonden door den ontfanger N. Freher
Reeckening, bewijs en reliqua van den ontfang en uytgave door Jan Saul Taunay wegens de modique lasten seedert primo january tot ultimo december des jaars 1740
Reeckening van capitijn Willem van Groot Davilaar voor gedaan onkosten in de colonie de Barbice bij het overvoeren van Alexander de la Vaux na de colonie Suriname in dato den 9 november 1741
Recepisse van capitein Jan Cornelisse Kock over een versegelt casje ontfangen van den gouverneur G. van de Schepper, voor de societeit van Suriname
Raport van den ingenieur De Maretz gedaan aan de raden van politie en criminele justitie wegens de nieuwe fortres
Rabath op de declaratie van coste van mr. W.G. van Meel raad fiscaal r.o. door J. van Sandick
Quittantie van Pr. Camyn, gesw. clerck over 't ontfangen van hoofgelde van dito Boisguyon
Plan van de nieuwe fortres Amsterdam
Ontfangbriefje van capitein Jan Klinckert over 97 snaphaenslopen in dato 6 augusty 1741
Notulen van gouverneur en raaden van policie den 17 en 19 november 1740. Potloodaantekening: "ontbreekt"
Notulen van de resolutien genoomen bij de gouverneur G. van de Schepper en de raaden van civiele justitie op den 7 november 1740 en op den 19 dito
Notitie wegens blanke en slaaven volgens placcaat van den hove van politie, etc.
Notitie van den uytgaaf der medicamenten in de apoteeck van den 4 augusty tot den 22 september 1736
Notitie van de nog onbetaalde geprotesteerde wisselbrieven gesonden door den gemelden Freher
Notitie van de blancken en slaven van october 1736 tot 30 october 1740
vorige
12...10
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in