Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
296 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 296 gevonden
Titel
Vijff stuckx cargas en calculatie van de 5 pro cento geladen in de Engelse schepen
Twaelff stuckx dito van de 5 pro cento der goederen gelaaden in de Engelsche scheepen
Tien stuckx cargas en calculatien van de 5 pro cento der goederen gelaaden in de Engelsche vaartuygen
Sestien stuckx cargas van de 5 pro cento der goederen geladen in de Engelse vaartuygen
Ses stuckx carga van 5 pro cento der goederen gelaaden in de Engelse vaartuygen
Ses stuckx carga van 5 pro cento der goederen gelaaden in de Engelsche vaartuygen
Request van Jacob Renet
Request van Hendrik Died. van Kahlden
Request van Christ. Everhart Philipus van Jonckheym
Request van capitijn Jaques de Crepy
Regelement der vrijgegevene persoonen
Reekeningh, bewijs en reliqua van de modique lasten. N.B. Marginale aantekening: "Apart in een recueil"
Opdragt van een stuck grond door Bastian Theyssen aan Paulus Timmerman
Opdragt van een stuck grond door Bastian Theysen aan Paulus Timmerman
Notulen van de resolutien genoomen bij de heeren gouverneur De Cheusses en de raaden van politie in dato 21 january tot primo februari 1732
Notulen van de resolutien genoomen bij de heeren gouverneur De Cheusses en de raaden van politie en crimineele justitie in dato 21 april tot den 3 may 1732
Notulen van de resolutien genoomen bij de heer gouverneur De Cheusses en de raaden van politie in dato 16 september 1731. N.B. De nrs. 30 t/m 41 ontbreken blijkens potloodaantekening.
Notulen van de resolutien genoomen bij de heer gouverneur De Cheusses en de raaden van politie en criminele justitie in dato den 2 july 1732. Potloodaantekening: "ontbreekt"
Notulen van de resolutien genoomen bij de heer gouverneur De Cheusses en de raaden van politie en criminele justitie in dato 3 juny 1732. Potloodaantekening: "ontbreekt"
Notitie van goederen uyt het societijds lands magazijn gegeven aan capitein Andries Graan
Negentien stuck cargaas van de 5 pro cento der goederen gelaaden in de Engelse vaartuygen
Monsterrolle van de Lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle en betaallijste van de lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle en betaallijste van de lijff compagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle en betaallijste van de leijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle en betaalleyste van de lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle en betaalleyste der stafspersoonen en trainsgasten
Monsterolle en betaallijste van de lijff compagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Missive van La Fargue in dato 17 may 1732
Missive van gouverneur en raaden van politie in dato 28 january 1732
Missive van gouverneur De Cheusses en raaden van civiele Justitie in dato den vierde april 1732
Missive van dito ontfanger Ns. Braat in dato den 29 september 1732
Missive van dito ontfanger Lavernhe, in dato 27 november 1732
Missive van dito ontfanger Lavernhe in dato 30 augusty 1732
Missive van dito ontfanger La Vernhe in dato 1 augusti 1732
Missive van dito ontfanger La Vernhe geschreven in dato 2 july 1732
Missive van dito ontfanger La Fargue in dato den 29 september 1732
Missive van dito ontfanger La Fargue in dato den 28 october 1732
Missive van dito ontfanger La Fargue in dato 30 augusti 1732
Missive van dito ontfanger La Fargue in dato 16 augustus 1732
Missive van dito ontfanger Braat in dato 27 november 1732
Missive van dito ontfanger Braat in dato 19 july 1732
Missive van dito ontfanger Braat in dato 17 juny 1732
Missive van den secretaris Abraham Bols in dato 29 september 1732
Missive van den secretaris Abraham Bols in dato 18 may 1732
Missive van den secretaris Abraham Bols in dato 17 juny 1732
Missive van den ontfanger Ns. Braat in dato 1 augusti 1732
Missive van den ontfanger Nicolaas Braat in dato den 29 october 1732
Missive van den ontfanger Nicolaas Braat in dato den 26 december 1732
Missive van den ontfanger Nicolaas Braat in dato 30 augusty 1732
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in