Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
267 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 267 gevonden
Titel
Vijftien stuckx dito der 5 pro cento van de goederen gelaaden in de Engelse vaartuygen
Vijftien stuckx cargas en calculatie der 5 pro cento van de goederen gelaaden in het West-Indisch Compagniesschip Stadt en Lande schipper C. Moilieves, en de Engelse vaartuygen
Vier stuckx dito der 5 pro cento van de goederen gelaaden in de Engelse vaartuygen
Vier stuckx dito der 5 pro cento gelaaden in de Engelse vaartuigen
Verkoopconditie van 104 slaaven wegens Jan Boneau
Verklaaringe van ds. Johan Martin Klein tegens ds. Kals
Verklaaringe door Freytorens en Joh. God. Felbinger versus Barth. Hendrik Hassel
Verclaaringe van ds. Klein overgegeven aan gouverneur en de raaden van politie en crimineele justitie met d'andtwoort van ds. Kals
Verclaaringe van Claas Martin versus capitijn Dirk Swart
Twelff stuckx dito der 5 pro cento van de goederen geladen in de Engelse vaartuygen
Twee stuckx cargas der 5 pro cento van de goederen gelaaden in de bark Mary, schipper Samuel Carlton
Twaalff stuckx cargas der 5 pro cento van de goederen gelaaden in de Engelse vaartuygen
Tien stuckx dito der 5 pro cento van de goederen geladen in diversse Engelse vaartuygen
Ses en twintig stuckx dito der 5 pro cento van de goederen geladen in de Engelse vaartuygen
Request aan haar Ed. Groot Agtb. de Heeren directeuren van de Ed. Geoct. Societeit van Suriname, gedaan door J.C.F. de Vries commandeur in Suriname
Remonstrantie van J. Corns. François de Vries gepresenteert aan de heeren gouverneur De Cheusses en de raaden van politie en crimineele justitie en Kals
Reekeninge van onkoste gevallen wegens den verkoop van dito slaaven
Reekeninge van geprotesteerde wisselbrieven van non-acceptatie en betaallinge
Reekening, bewijs en reliqua van den ontfanger der modique lasten van ultimo december 1731 tot ultimo december 1732. N.B. Potloodaantekening: "ontbreekt"
Raport gedaan door De Vries commandant, weegens de fortresse Zeelandia
Preuves van beschuldiginge contra Jean Martin Klein
Placcaat over het innen van schulden in de colonie van Suriname
Notulen van de resolutien genoomen de heer gouverneur De Cheusses en de raaden van politie en criminele justitie in dato 20 july 1733
Notulen van de resolutien genoomen bij gouverneur en raaden van politie en crimineele justitie in dato den 19 november 1733
Notulen van de resolutien genoomen bij gouverneur De Cheusses en de Raaden van Politie eb crimineele justitie in dato 2 february tot 16 dito 1733
Notulen van de resolutien genoomen bij de heeren gouverneur De Cheusses en de raaden van politie en crimineele justitie in dato 20 april 1733 tot 6 may "t selfde jaar
Notulen van de resolutien genoomen bij de heer gouverneur De Cheusses en de raaden van politie en crimineele justitie in dato 8 october 1733
Notulen van de resolutien genoomen bij de heer gouverneur De Cheusses en de raaden van politie en crimineele justitie in dato 4 july 1733
Notulen van de resolutien genoomen bij de heer gouverneur De Cheusses en de raaden van politie en crimineele justitie in dato 29 july 1733
Monsterrolle en betaallijste van de lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle en betaallijste van de lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle en betaallijste van de lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle en betaallijste van de lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle en betaallijste der lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle en betaallijste der lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Missive van dito ontfanger Braat in dato 10 may anno 1733
Missive van dit ontfanger Lavernhe in dato 24 april 1733
Missive van den secretaris Pieter Braat in dato 25 january 1733
Missive van den secretaris Abraham Bols, in dato 9 july 1733
Missive van den secretaris Abraham Bols in dato 30 december 1733
Missive van den secretaris Abraham Bols in dato 26 january 1733
Missive van den secretaris Abraham Bols in dato 22 juny 1733
Missive van den secretaris Abraham Bols in dato 10 may 1733
Missive van den ontvanger Jacobus la Fargue in dato den 25 january 1733
Missive van den ontfanger Nicolaas Braat van 24 april 1733
Missive van den ontfanger Nicolaas Braat in dato primo october 1733
Missive van den ontfanger Nicolaas Braat in dato den 8 juni 1733
Missive van den ontfanger Nicolaas Braat in dato den 23 juny 1733
Missive van den ontfanger Nicolaas Braat in dato 9 maart 1733
Missive van den ontfanger Nicolaas Braat in dato 30 december 1733
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in