Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
Titel
Weeckelijcke generaale leysten van de ransoenen
Weeckelijcke generaale leyste van de ransoenen
Verklaaringe van de raeden van politie weegens Abraham Memmenton en Salomon Joseph Levy
Verclaringe van Bartholomeus Julien weegens Joseph Jacob Cohen voor A. Wiltens, raad fiscaal
Twee reeckeningen van verkochte Surinaemse suycker
Translaat van een request in de Portugeuse taal. N.B. De nrs. 74 t/m 90 ontbreken blijkens potloodaantekening
Translaat van een brieff uyt het Portugeuse
Translaat van een brieff in het Portugees geschreven. N.B. De nrs. 74 t/m 90 ontbreken blijkens potloodaantekening
Translaat van de Joodische kerckenraad. N.B. De nrs. 74 t/m 90 ontbreken blijkens potloodaantekening
Translaat uyt het Portugeuse van Benjamin Levy wegens administrateurs van 't gebethuys
Request van Justinus J. Rombouts
Request van Joseph Jacob Cohen aan gouverneur en raden van politie en crimineele justitie
Request van Jan Hendrick Freder
Request van Jahacob vz Davilaar, Samusel vz Davilaar, Gabriel Cardoso Baese, Ishak Carrilho qq. N.B.: "ontbreekt"
Request van gemelde Edam uyt het Portugeus vertaalt. N.B. De nrs. 74 t/m 90 ontbreken blijkens potloodaantekening
Request van de Joodse natie
Request van de capitijn luytenant Johan August Bögen
Request van Cornelis de Greeff
Request van Cornelis de Greeff
Request van Abraham van Edam
Reeckeningen courant van diverse militairen
Reeckeningen courant van diverse militairen
Reeckeningen courant van diverse militairen
Reeckeninge courant van twee geprotesteerde wisselbrieven
Reeckening, bewijs en reliqua van den ontfanger der modique lasten
Reeckening van 't nieuwe gebedhuys der Jooden. N.B. De nrs. 74 t/m 90 ontbreken blijkens potloodaantekening
Recepisse van een kist door schipper Tames Janse Visser
Recepisse van een casje boeken
Plan van 't huys van de heer gouverneur De Cheusses. Potloodaantekening: "ontbreekt"
Placaat van het maacken van de groote der suyckervaaten
Notulen van de resolutien genoomen bij de heeren gouverneur De Cheusses en raeden van politie
Notulen van de resolutien genoomen bij de heeren gouverneur De Cheusses en raaden van politie en crimineele justitie
Notulen van de resolutien genoomen bij de heeren gouverneur De Cheusses en raaden van politie
Notulen van de resolutien genoomen bij de heer gouverneur De Cheusses en de heeren raaden van politie. Potloodaantekening: "Ontbreekt"
Notulen van de resolutien genomen bij de heren raden van politie Potloodaantekening: "ontbreekt"
Notulen van de resolutien genomen bij de heeren raaden van politie
Notulen van de heer gouverneur De Cheusses en de heeren raaden van politie
Notitie van de suyckeren soo berijts geladen sijn
Monsterrolle van de stafspersoonen en traynsgasten
Monsterrolle van de Stafspersoonen en Trainsgasten
Monsterrolle van de lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle van de lijff compagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle van de compagnie van de capitijn Johan Hendrik Freder
Monsterrolle en betaallijste der stafspersoone en traynsgasten
Monsterrolle en betaallijste der stafs persoonen en traynsgasten
Monsterrolle der compagnie van den heer gouverneur De Cheusses
Missive van dito ontfanger Van Sandyck in dato den 15 september 1729
Missive van dito ontfanger in dato 30 december 1729
Missive van dito ontfanger in dato 21 may 1729
Missive van dito heer gouverneur in dato den 9 maart 1729
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in