Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
207 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 207 gevonden
Titel
Wisselbrieff door deselve geremitteert
Weeklijst generaal van het guarnisoen
Weekleyst generaal vant guarnisoen in Suriname
Weekleyst generaal vant guarnisoen
Weekleyst generaal van het guarnisoen
Weekleyst generaal van het guarnisoen
Vijff stux cargaas en calculatien van 5 pro cento van de goederen die gelaaden zijn in de Engelse vaartuygen
Vier stux dito van 5 pro cento van de Engelse vaartuygen
Request van Louis George de Boisguyon
Request van Jaques Reynet
Request van den secretaris Pieter Braat
Request van August Willem Zwallenberg
Reekening en bewijs en reliqua van de ontfanger van de modique lasten Jacob van der Verff. Marginale aantekening: "apart in een recueil". N.B. volgens potloodaantekening ontbreken de nrs. 189 t/m 247.
Reekening courant van de militaire officieren
Reekening courant van de militaire officieren
Reekening courant van de militaire officieren
Reekening courant van Cornelis de Leeuw
Placaat weegens het opgeeven vant hooftgeldt
Notulen van dito raaden
Notulen van de raaden van politie. N.B. volgens potloodaantekening ontbreken de nrs. 189 t/m 247.
Notulen van de raaden van politie
Notulen van de raaden van politie
Notitie der te laaden suykeren
Negen en twintig stux wisselbrieven
Monsterrolle van den lijffcompagnie van den heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle van de Lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterrolle van de leyfcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Monsterroll van de Staffpersoonen en Traynsgasten
Monsterroll van de lijffcompagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Missive van deselve in dato 7 augustus 1730
Missive van deselve in dato 22 augustus 1730
Missive van deselve in dato 20 september 1730
Missive van deselve in dato 12 july 1730
Missive van deselve in dato 10 juny 1730
Missive van denselven in dato 14 january 1730
Missive van denselve in dato 6 october 1730
Missive van denselve in dato 6 october 1730
Missive van denselve in dato 25 february 1730
Missive van denselve in dato 24 juny 1730
Missive van denselve in dato 11 may 1730
Missive van den selve heer in dato 25 february 1730
Missive van den secretaris Bols in dato 7 augustus 1730
Missive van den secretaris Bols in dato 6 october 1730
Missive van den secretaris Abraham Bols
Missive van den ontfanger Nicolaas Braat
Missive van den ontfanger N. van Sandyk in dato 27 april 1730
Missive van den ontfanger N. Braat in dato 20 september 1730
Missive van den ontfanger Jacobus la Fargue in dato primo november 1729
Missive van den ontfanger Jacobus la Fargue in dato 22 augustus 1730
Missive van den ontfanger Jacobus la Fargue in dato 2 december 1730
vorige
12...5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in