Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
385 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 385 gevonden
Titel
Weekelijke leyst van het guarnisoen
Weekelijke generale leyst vant guarnisoen
Vijftien stuckx cargas en calculatie van de inkomende en uytgaende goederen der Engelse vaartuygen op Suriname navigeerende
Vijff stuckx cargas en calculatie van de inkoomende en uytgaande goederen der Engelse vaartuygen op Suriname navigerende
Vier stuckx carga van de 5 pro cento van de inkomende en uytgaende goederen der Engelse vaartuygen op Suriname navigeerende
Versoeck van den vaandrich David Knegt om een reyse herwaarts te moogen doen
Verklaaringe wegens het schip de Vrouw Johanna, capitein Carel Cantehilm
Verklaaringe van Mattijs Esberge en Arnoldus Meuwse wegens het schip de Vrouw Johanna
Verclaringe van Robert Ross en Samuel Bergh tegens dito Mayer
Verclaringe van dito, over gemelde request
Verclaringe door diversse wegens het schip van capitijn Carel Canterhielm
Twee stuckx cargas der 5 pro cento van de ingekoomen en uytgegaane goederen der Engelse vaartuygen op Suriname
Twee stuckx carga en calculatie van de 5 pro cento van de inkomende en uytgaande goederen der Engelse vaartuygen op Suriname navigeerende
Twee stuckx carga en calculatie der 5 pro cento van de ingekomen en uytgegaande goederen der Engelse vaartuygen op Suriname navigeerende
Twee begrootingen van de aarde tot vergrootinge der nieuwe fortresse
Twaelff stucx cargas en calculaties van de 5 pro cento van de inkoomende en uytgaande Engelse vaartygen op Suriname navigeerende
Specificque begrootinge der kosten van de brugh
Specificatie tot de begroting van de sluys der nieuwe fortificatie
Seven stuckx cargaes en calculatie van de 5 pro cento van de inkoomende en uytgaende goederen der Engelse vaartuygen op Suriname navigeerende
Ses stuckx carga van de 5 pro cento van de inkomende en uytgaende goederen der Engelse vaartuygen op Suriname navigeerende
Seeven stuckx carga en calculatie van de ingekoomene en uytgegaane goederen der Engelse vaartuygen op Suriname navigeerende sijnde van de 5 pro cento
Request van François Wilhelm Ruysch
Request van diversse officiren van de colonie van Suriname aan de heeren van de societeit van Suriname alhier
Request van dito Daams in dato 20 december 1734
Request van dito Aardewijn in dato als boven 1735
Request van denselven
Request van de ambagtslieden omme aan de nieuwe fortificatie te wercken
Request van Abraham Daams in dato den 16 may 1735
Request van Abraham Daams in dato den 12 juny 1735
Request van A. Wiltens raad fiscaal, aan den hoove van politie in de colonie van Suriname gedaan, wegens sijn ontslaginge als raad fiscaal
Reekeninge courant wegens geprotesteerde wisselbrieven
Reekening van de modique lasten van Jacob van der Werff als ontfanger. N.B. Potloodaantekening: ontbreekt
Reeckeninge vant magazijn in dato als boven
Prisatien van diversse coffy plantagien
Poincten op welke de beyde joodse natie soo portugeese als hoogduytse sig met malkanderen hebben verstaan
Notulen van de resolutien genoomen door Pieter Bley, Adriaan Wiltens, en Nicolaas Braat in dato 28 maart 1735
Notulen van de resolutien genoomen door den hoove van politie in dato 16 maart 1735
Notulen van de resolutien genoomen door den commandant De Vries, Ad. Wiltens, P. Bley en Nicolaas Braat in dato 27 january 1735
Notulen van de resolutien genoomen door de heeren het gouvernement ad interiems representeerende in datos 3 en 7 may 1735
Notulen van de resolutien genoomen bij gemelde heeren het gouvernement representeerende in dato 6 october 1735
Notulen van de resolutien genoomen bij den hove van politie en crimineele justitie in dato 8 october 1735
Notulen van de resolutien genoomen bij den hove van politie en crimineele justitie in dato 21 november 1735
Notulen van de resolutien genoomen bij de heeren pro interims het gouvernement representeerende in dato den 29 november 1735
Notulen van de resolutien genoomen bij de heeren als ad interims het gouvernement waarneemende in Suriname in dato 9 september 1735
Notulen van de resolutien genoomen bij de gesamentlijke heeren pro interims 't gouvernement der colonie van Suriname representeerende, 4 augusty 1735
Notulen genoomen van de resolutien van de raden van politie en criminele justitie in dato 11 october 1735
Notulen genoomen van de resolutien van de heeren raden van politie en crimineele justitie in dato 6 september 1735
Notulen genoomen van de raaden van politie, crimineele en civiele justitie den 31 january 1735
Notulen genoomen van de heeren raaden van politie en crimineele justitie in dato 5 october 1735
Notulen genoomen door P. Bley, Wiltens en Nicolaas Braat in dato 7 maart 1735
vorige
12...8
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in