Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. - Zoeken: ruyter

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
28 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 28 gevonden
Titel
Carga en calculatie wegens de 2 1/2 pro cento van de particuliere zuikeren gelaaden in 't scheepje 't Vaderland Getrouw, schipper Adriaan Cempe
Carga en calculatie wegens de 2 1/2 pro cento van de particuliere zuikeren gelaaden in 't schip de Gekroonde Hoop, schipper Barent de Ruyter
Carga en calculatie wegens de 2 1/2 pro cento van de particuliere zuikeren gelaaden in 't schip de Ockerboom, schipper Marinus Oring
Cognossement van dezelve
Cognossement van elf oxhoofden zuiker door denzelven voor reekening van de Societeit in 't gemelde schip de Gekroonde Hoop gelaaden
Copie requeste door verscheidenen ingezetenen aan gouverneur en raaden gepresenteert
Copie requeste van den raad fiscaal C. Glimmer aan gouverneur en raaden gepresenteert
Extract uit de missive van den raad geschreven aan de Societeit in dato 17 september 1698
Extract uit de resolutien van den voornoemden raad genomen in dato 9 september 1698
Factuure van de zuikeren door den gemelde ontfanger voor reekening van de Societeit in 't schip de Gekroonde Hoop, schipper Barent de Ruyter, gelaaden
Factuure van dezelve zuikeren
Lijste der brieven en papieren door den heer gouverneur Van der Veen gezonden
Lijste der brieven en papieren door den ontfanger Daniel van Namen gezonden
Lijste der lastgelden etc. zedert primo januari 1700 tot may daar aan volgende. N.B. Apart ingebonden
Lijste van 't geene in 't magazijn berustende is
Lijste van de passagiers met het schip de Gekroonde Hoop, schipper Barent de Ruyter, overkomende
Lijste van de prijs der goederen
Missive van den raad in dato 14 april 1700
Missive van den voornoemde ontfanger Van Namen in dato 4 may 1700
Missive van den voornoemden raad in dato 14 april 1700 als vooren
Missive van denzelven in dato 16 april 1700
Missive van denzelven in dato 4 may 1700
Missive van Jacob Monson in dato 3 may 1700
Reekening courant van dezelve
Reekening courant van dezelve
Reekening courant van dezelve
Reekening courant van dezelve
Reekening van de weeskamer in Suriname raakende Anna Spakenburg
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in