Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. - Zoeken: Curacao

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
57 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 57 gevonden
Titel
Attestatie van den siecke vaader Jb. Proost, siecke vaader in het hospitaal en apotequer in dato 25 december 1742
Attestatie van J.C. Bartels apoteker wegens gemelde J.G. Daandels in dato 28 december 1742
Benodightheeden tot de barck
Caart van de Matapica creeck. Marginale aantekening: "in de portefeuille geplaatst"
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen gelaaden in het schip de Curacao Galley, capitein Jan Rijnders
Copie attestatie van een manneger toebehoorende Philips Holst
Declaratie van de emolumenten van Hendrik Boulle
Deductie gedaan aan de directeuren van de Geoctr. Societeit van Suriname, door den raad fiscaal Van Halewijn
Demonstratie van den raad fiscaal Van Halewijn aan de weled. gestrenge heer en Eed. achtb. Heeren
Dito als vooren met het schip de Anna Maria, capitein Jurian Schouten
Dito als vooren met het schip de Catharina Galey, capitein Hendrik Rolff
Dito als vooren met het schip de Johanna Charlotte, capitein F. From
Dito door Gerrit Jacpbs
Dito door Jacob Arons Polak
Dito door Jan Martin Klein
Dito elff stuckx van de 5 pro cento
Dito tegens Christoffel Bergtorff
Dito tegens Jacob Hengeveld
Dito van de ladinge van dito barck
Dito van de swarte slaven overgebraght per het schip Thamelen, capitein Jacob van der Stellen den 2 january 1743
Dito van J.G. Daandels in dato 5 january 1743
Dito van Pieter Mauricius, vendumeester, in dato den 5 january 1743
Extract uyt de notulen
Extract uyt de notulen
Extract uyt de notulen 24 november 1742
Extract uyt de notulen van de raaden van policie en crimineele justitie den 2 december 1734
Extract uyt de vendu lijst der verkoghte slaven door de gemelde capitein Jacob van der Stellen den 4 january 1743
Instructie voor den cipier op de fortresse Zeelandia wegens politice gevangenen
Interrogatorien of vraaghpointen tegens Johan Frederik Muller
Interrogatorien of vraagpointen tegens Pieter van Baerle
Inventaris en prisatie van de barkentijn Maria, capitein Thomas Stoddart
Inventaris van de amunitie van oorlog bevonden in de fortresse Sommelsdijk op den 17 augustus 1742
Leiste der bijlagen van een missive van de gouverneur J.J. Mauricius
Lijste der brieven en pampieren gesonden met het schip de Curacao Galley, capitein Jan Rijnders, door den ontfanger Nicolaas Braet
Memorie van de societeits berq in staat te stellen tot onderhout
Memorie van denselven voorgedrage aan de Eed. hoove in de cassie van den 19 november 1742
Missive van den commandeur Chambier, in dato 26 december 1742
Missive van den ontfanger der oude slaafschulden, P.H. Hendrix, van 5 january 1743
Missive van den raad fiscaal Van Halewijn, dato 5 january 1743
Missive van denselven in dato den 5 january 1743
Missive van deselve in dato den 5 january 1743
Missive van J. Francken in dato den 26 december 1742
Notitie der vendue gehouden door F. Lourens Wriedt en Jan Godfried Zults qq den 10 december 1742
Notitie van het vleesch voort magazijn van de societeit
Optragt van de barck
Placaat om niet te wercken op den dagh des Heeren
Quittantie van Hendrick Talbot wegens twee negers Coffy en Prins van de weduwe Van der Werff
Rapport van de slaaven werckende op de nieuwe fortresse Amsterdam, den 19 november 1742
Reciefje van capitein Jan Reynders
Request van den raad fiscaal Van Halewijn, aan de Raden van policie en crimineele justitie
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in