Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren. - Zoeken: Curacao

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
116 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 116 gevonden
Titel
Attestatie van den raad fiscaal mr. Willem Gerard van Meel ter requisitie van den commandeur Marcellus Brouwer
Attestatie van den siecke vaader Jb. Proost, siecke vaader in het hospitaal en apotequer in dato 25 december 1742
Attestatie van J.C. Bartels apoteker wegens gemelde J.G. Daandels in dato 28 december 1742
Benodightheeden tot de barck
Berigt ofte observatien op de goederen ten dienste vande societeijt met diverse schepen aen Curaçao gebragt
Brieven(copy) van den heer gouverneur alhier aan die van Curacao en 2 eensluydende aan die van Tobago en la Grenade, den welke aan captain T. Rocher los meede gegeeven zijn om zig daarvan in cas van nood te bedienen
Caart van de Matapica creeck. Marginale aantekening: "in de portefeuille geplaatst"
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in het schip de Vier Gebroeders, capitein Hendrik Wijnboom
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in het schip de Vrouwe Geertruyda, capitein Jan Clinkert
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen gelaaden in het schip de Curacao Galley, capitein Jan Rijnders
Carga en reekening-courant wegens de 2 1/2 pro cento van de goederen in de gemelde bark de Mulat, schipper Antony Kadar, gelaaden, en den 29 april 1713 na Curaçao vertrokken
Carga van de goederen gelaaden in 't schip de Elisabeth Galey, schipper Willem Houthuys, van Suriname na Curacao vertrokken
Carga van de laadinge van 't schip de Amerika, schipper Thomas Abelsz van Curacao op Zuriname gearriveert
Carga vande aengebragte goederen aen Suriname met 't schip de Sara, schipper Jan Cornelisz., gekomen van Curaçao en St. Jago
Connossement van captain Naux weegens de door hem van hier weeder meedegenoomene lading na Curacao ten behoeven van gemelde colonie
Connossement van captain T. Rocher weegens het ingelaadene kruid in de goelette la Petite Henriette voor Curacao
Copie attestatie van een manneger toebehoorende Philips Holst
Copie missive door schipper Michiel Joosten van Dijk geschreeven aan den raad van politie in dato den 21 october 1709
Copie missive van Johan Donker op Curaçao aenden voornoemden heer van Sommelsdijk, in dato 22 february 1687, wegens de bovengemelte twee personen, die van Curaçao voorseijd naer Suriname overgaen
Copie missive vanden directeur van Erpecum op Curaçao aende voornoemde heer van Sommelsdijck in date 10 april 1685
Copie-missive van Paulus Timmerman op Curaçao, aenden heer van Sommelsdijk in dato 20 february 1687, bestaende maer alleen in complimenten en offers van dienst
Copye missive vanden directeur Willem Kerckrinck op Curaçao geschreven aen den heer van Sommelsdijck, den 25 february 1687, wegens twee personen die met hunne goederen en slaven van daer naer Suriname overgingen om aldaer te verblijven ende wegens den miserabelen toestant en gebreck op Curaçao
Declaratie van de emolumenten van Hendrik Boulle
Deductie gedaan aan de directeuren van de Geoctr. Societeit van Suriname, door den raad fiscaal Van Halewijn
Demonstratie van den raad fiscaal Van Halewijn aan de weled. gestrenge heer en Eed. achtb. Heeren
Dito als vooren met het schip de Anna Maria, capitein Jurian Schouten
Dito als vooren met het schip de Catharina Galey, capitein Hendrik Rolff
Dito als vooren met het schip de Johanna Charlotte, capitein F. From
Dito door Gerrit Jacpbs
Dito door Jacob Arons Polak
Dito door Jan Martin Klein
Dito elff stuckx van de 5 pro cento
Dito in het schip Adrichem, capitein Claas Slot
Dito in het schip de Anna Elisabeth, capitein Jan Schouten
Dito in het schip de Curacao Galey, capitein Siewert Back
Dito in het schip de Jacoba Galey, capitein H. Augustenburg
Dito in het schip de Jonge Izac, capitein Dirk Landsman
Dito in het schip Eendragt, capitein Cornelis Bording
Dito met het schip d'Eva, schipper Pieter Dirksz, over Curaçao
Dito tegens Christoffel Bergtorff
Dito tegens Jacob Hengeveld
dito van 10 dito in het schip de Jonge Isac, capitein Dirk Landsman
Dito van 21 dito int schip de Nieuwe Curacao Galey
Dito van 55 dito in het schip Adrichem, capitein Claas Slot
Dito van 56 dito in het schip de Eendragt, capitein Cornelis Bording
Dito van de goederen int schip de Nieuwe Curacao Galey, schipper Pieter Loefhouwer
Dito van de ladinge van dito barck
Dito van de swarte slaven overgebraght per het schip Thamelen, capitein Jacob van der Stellen den 2 january 1743
Dito van den heer commandeur Marcellus Brouwer in dato 28 dito
Dito van den ontfanger Nicolaas van Sandik in dato 14 november 1708
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in