gahetNA in het Nationaal Archief

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
119 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 119 gevonden
Titel
Aanspraack van de raad fiscaal in de lecture van bovenstaende resolutie
Antwoord aan den raad fiscaal op sijn gedaane aanspraack
Antwoord van den heer raad fiscaal op seecker extract notule van 3 maart 1745
Antwoort of berigt van den raad fiscaal op 3 maart 1745
Antwoort off berigt van den raad fiscaal aan gouverneur en raaden
Beedigde interrogatorien van capitein Symon Koel, 22 february 1745
Beedigde verclaring van den schipper Roosemeyer en desselfs stuurman den 21 february 1745
Betaalde reeckening aan den capitein Birdt voor het magazijn van oorlogh
Betaalde reekening aan den capitein Birdt voor de nieuwe fostresse
Billet van J.J. Mauricius aan de capitein Birdwgens de goederen gesonden na de fortres Nieuw Amsterdam uyt het lands magazijn, seedert den eerste december 1743 tot den 17 february 1744
Brieff aan den commandeur dato 11 maart 1744
Brieff van den vaendrik Herge, commandeerende op het fort Sommelsdijck, over de slegtheid van het hem toegesondene kruydt, en den verdritigen uytslag der schoten bij het salueeren, 6 maart 1744
Caart van de plantage van Brito
Caarthe uytgemeenten door de landmeeter De Loncourt
Caartje uytgemeeten door de landmeeter De Loncourt
Caartje uytgemeeten door den landmeeter De Loncourt
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gesonden met het schip de Barck Americka, capitein Jan van Hees
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gesonden met het schip de Elisabeth, capitein Lns. Quast
Carga en reekening courant met capitein Dirk Lindenberg, voerende het schip de Anna Elisabeth Gally
Carga en reekening courant met capitein Laurens Quast, voerende het schip de Elisabeth
Copia van een brieff van den raad fiscaal aan Hermanus van de Schepper, den 4 february 1745
Copie brieff van den capitein Jan Willem Birdt aan de heer gouverneur in dato 29 january 1744
Copie missive van C. Vedder aan Brito van 19 january 1744
Copie wazrant aan Catharina Corts, weduwe Robbert Jan Greeffe
Dito als vooren van capitein Jan Pens, dato als boven
Dito door capitein Symon Koel
Dito van de barck Batseba, capitein Isaac Barker
Dito van de barck Bettis, capitein George Perry
Dito van de barck Black Princes, capitein Benjamin James
Dito van de barck Dolphin, capitein Samuel Smith
Dito van de barckentijn Seatforse, capitein William Barbert
Dito van de bark d'Little Mary, capitein James Gibbs
Dito van de schooner Aanna en Abigael, capitein Josua Fraks
Dito van de schooner, capitein Philip Viscount
Dito van den capitein Jan Willem Birdt in dato 24 february 1744
Dito van den commis Isaac van Polanen, sonder dag of plaats
Dito van denselven- op sijn gedaene aanspraack
Dito van drie stuurliedens, 20 february 1745
Dito van E.C. Scherping in dato 13 maart 1744
Dito van Nicolaas Lemmer als vooren, 12 maart 1745
Dito van vivres in de Ed. societeits magazijn gevonden den 8 maart 1745
Extract resolutie van 4 maart 1745 uyt de notulen genoomen door gouverneur en raaden van policie en crimineele justitie
Extract uyt de missive in dato 5 augusty geschreven door haar E.G. Achtb. directeur an den raad fiscaal Van Halewijn
Extract uyt de notulen van de resolutien genoomen wegens de oprechting ven den post op de Parnassusberg
Extract uyt de notulen van den heer gouverneur J.J. Mauricius en de heeren raaden van Policie en crimineele justitie in dato 4 maart 1745
Extract uyt de resolutie van de Ed. Mogende Heeren raaden van Staaten der Vereenigde Nederlanden dato 4 may 1744
Extract uyt de rolle der saaken voor den Ed. Hove van Pollitie en Crimineele Justitie
Facture van 24 oxhoofden suyker geladen in het schip de Anna Elisabeth Galley, capitein Dirck Lindenberg
Facture van 43 oxhoofde suyker gesonden per het schip de Elisabeth, capitein Lns. Quast
Generale cassa reeckening geslooten 6 maart 1745
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in