Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
106 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 106 gevonden
Titel
Antwoord van deselve contra den Commandant G. van de Schepper
Antwoord van gemelde fiscaal op de voornoemde exceptie
Balance op het boek der hoofdgelden voor den jaare 1735
Berigt van de voornoemde raad fiscaal op seeker request van ds. Emanuel Vieira
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen die gelaaden zijn in het schip Zaandam
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in het schip 't Hart, capitein Cornelis Roos
Carga en calculatie van de goederen gelaaden int schip de Jonge Jacob, capitein George Gillespie
Citatie van mr. Willem Gerard van Meel en Ester Abenecar, weduwe Is. Israel Lorenso
Consumtie vant buscruyt
Dito als vooren
Dito der bijlagen van de missieve van den ontfanger Braat
Dito der getrokkene assignatien
Dito der staffpersonen en trainsgasten in dato utsupra
Dito int schip de Beschutter, capitein Chris Velts
Dito int schip Leusden, capitein Daniel ten Velde
Dito int schip Zaandam, capitein Juriaan Schoneveld
Dito van 30 dito int schip de Jonge Jacob, capitein George Gillespie in dato 21 maart 1736
Dito van de Augsburgs Confessie aan deselve
Dito van de capitein Bley in dato als voren
Dito van de capitein W. Hanekrot in dato als boven
Dito van de compagnie van de capitein A. de la Vaux
Dito van de compagnie van de capitein W.M. Hanekroth
Dito van de compagnie van de lieutenant colonel Brouwer
Dito van de rivier van Suriname van de maanden january, february, maart en april 1740
Dito van de riviere Corrica en Pirica van de maanden january, february, maart en april 1740
Dito van de riviere Cottica en Pirica en desselfs onderhoorige kreeque van february 1740
Dito van de secretaris E.C. Scherping in dato 5 april 1736
Dito van de staffpersoonen en trainsgasten
Dito van de vacante commandeurscompagnie in dato utsupra
Dito van den assistent Izaac van Polanen in dato 20 april 1740
Dito van den commies J. van der Smit in dato utsupra
Dito van den secretaris E.C. Scherping in dato .. may 1740
Dito van deselve
Dito van deselve in dato 3 april 1736. N.B. marginale aantekening bij de nrs. 532, 534: "uytgelegt".
Dito van deselve van february 1740
Dito van deselve van maart 1740
Dito van deselven in dato 19 dito. N.B. marginale aantekening: "uytgelegt".
Dito van gouverneur en raaden van civiele justitie in dato 4 april 1736
Dito van gouverneur en raaden van politie in dato utsupra
Dito van het corps artillery
Dito van Jan van Langewijn aan de raadsheer Jacob Lemmers in dato 14 maart 1736
Dito van selve rivier van april 1740
Dito weegens het aangeeven der hoofdgelden
Dito wegens de Engelse vaart
Dito wegens het opbrengen van de contributie tot het maaken der nieuwe fortresse
Dito wegens het opgeeven der hoofdgelden
Dito wegens het opgeeven van paarden etc.
Drieleist vant gewigt van diverse vleesvaaten
Duplicq van de gemelte raad fiscaal en voornoemde weduwe
Exceptie teegens den Eysch van de raad fiscaal en Est. Abenecar wed. Is. Israel Lorenso
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in