Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
145 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 145 gevonden
Titel
Advies van den krijgsraad, den 10 november 1745
Advies van twee capiteins over 't afhouden van 't montuurgeld aan die paspoorten krijgen, den 13 november 1745
Advijs van den krijgsraad over de conduite door den capitein Birdt in de gemelde saack gehouden den 8 november 1745
Ampliatie op bovenstaand billet
Antwoord van den capitein Birdt op de klagten der artilleristen 370, 371, 374, den 5 november 1745
Antwoord van den capitein Birdt op de vraagen sub nrs. 373, 4 november 1745
Antwoort van Thomas Rodman op seekerre memorie van den heer raad fiscaal
Attestatie van den chirurgijn over mishandelde artilleristen
Beantwoordinge der interrogatorien door capitein Birdt
Betaalde reeckening voor het magazijn der vivres ontfangen, gaende hiernevens
Betaalde reekening aan den commies Kulenkamp voor de bark en knöffels galeyr
Betaalde rekeningh van den commies Kulenkamp voor 't magazijn van oorlog, primo november 1745
Billet aan den raad fiscaal wegens gemelde barck
Billet van capitijn aan de heer gouverneur over het paspoort van Albert Berenbagh
Billet van de heer gouverneur aan Birdt om sig te verantwoorden
Billet van de heer gouverneur aan dito Birdt wegens het paspoort van Albert Berenbagh
Billet van den capitijn Birdt aan de gouverneur over 't request van de canonier Weyer
Billet van dito over 't arrest van de canonnier Boyer
Billiet van den heer gouverneur J.J. Mauricius, aan de capitein Birdt in dato 31 october 1745
Brief door madame Audra geschreven aan den raadsheer Tourton, den ...
Brief van den bombardier Sieffert aan de capitein Birdt
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen met het schip Liesvelt, capitein Willem van der Cooy
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen, met het schip de Geneveva Maria, capitein Jacob Cluyter
Carga van gemelde barkentijn
Cautie van den eigenaar van gemelde bark Douws, den 9 november 1745
Consent des fiscaals tot het huuren van een bark na de Berbices tot transport van den raad van justitie Engbrink, 4 november 1745
Demonstratie dier wegens, door capitein Birdt
Dito aan den raad fiscaal
Dito aan dito van den heer gouverneur in dato als boven
Dito als boven per het schip de Juffrouw Maria Martha, capitein Pieter Gottje
Dito als voor van de bark Eagle, capitein Benjamin Hinson
Dito als vooren aan gemelde heer gouverneur in dato 16 augusty 1745
Dito als vooren met het schip de Valck, capitein Jurriaan Proost
Dito als vooren per het schip de Anna Elisabeth Gally, capitein Dirck Lindenburg
Dito als vooren per het schip de Juffrouw Maria Theresia, capitein Pieter Pluym
Dito als vooren, aan den raad fiscaal Van Halewijn
Dito dito van de bark Dolphin, capitein John Theirston
Dito dito van de bark Sara, capitein Ebenezer Clarker
Dito dito van de barkentijn Princes Louisa, capitein Benjamin Manning
Dito dito van de schooner Amerika, capitein John Crowninshield
Dito dito van diversse
Dito dito van Jan Franken, Christiaan Schröder on Nicolaas Koningh
Dito dito van Joseph Schilling Corberaal, Andreas Simon Berker musketier Jan Doelmeyer, Teunes de Vries, Christoffel Duithart
Dito van de barkentijn Providence, capitein Thomas Rodman
Dito van de heer gouverneur aan dito Birdt, wegens de canonier Steyger
Dito van den adjudant Lefebre aan gemelde Birdt, dato 5 november 1745
Dito van den heer gouverneur Mauricius aan den adjudant Lefebre, dato 22 juny 1745
Dito van den ontfanger Nicolaas Freher, dato 2 december 1745
Dito van diversse voor en tegen Birdt
Engagement van eenige planters om deselve bij provisie de kost te geven, tot dat boven alles gereed roude zijn
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in