Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
170 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 170 gevonden
Titel
Antwoord van mij d.d. 29 juny 1745
Betaalde reeckeningh aan den commis Kulenkamp voor 't magazijn van oorlog van primo may tot ultimo juny 1745
Betaalde reekeningen aan denzelven voor de barck op primo july 1745
Betaallijste van de staaffspersoonen en trainsgasten
Billet aan den capitein Hanekroth, 23 juny 1745
Billet van de heer gouverneur Mauricius aan de kapitein J.W. Birdt van 18 juny 1745
Billet van den heer raad fiscaal over straffing van scheepsvolk, 29 juny 1745
Calculatie door den heer commandeur opgemaakt van de pointen die nog resteren tot voldoening der nieuwe forteresse so als ik die aen sijn Ed. had opgegeven
Calculatie van 't benodigde hout tot het cruyt magazijn en verdere onkosten tot het grondwerck
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de Vrijheydt, capitein Cornelis Kock
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gesonden met het schip Beeckhuysen, capitein Jan Smith
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen gelaaden in het schip de Hoffwijck, capitein Jan Krijgsman
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip de Christina, capitein Hendrik Zielkens
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip de Juffrouw Maria Cornelia, capitein Hendrik Buys
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip Beeckhuysen, capitein Jan Smith
Certificatie wegens den canonier Johannes Muller in dato 9 february 1742
Copia assignatie op 't comptoir der hoofdgelden, ten behoeve van 't hospitaal van 9 juny 1745
Copia brieff van den heer gouverneur van Cayenne den 17 may 1745
Debat in een proces van 1739, waaruyt blijckt dat selfs de huur van een timmerneger tegens f 300.- 's jaars na landsgebruyck te hoog word gereeckend
Decisie wegens den rang van den sus lieutenant der artillerij met den vendrichs der infanterie, 19 juny 1745
Declaratie van C. Bartels
Declarator van Frederik en Abraham Camyn in dato 22 maart 1742. Potloodaantekening:"acte hiervan los erbij"
Dito als vooren in dato 14 april 1704
Dito der bijlaagen door de secretarissen der colonie geschreven van Suriname
Dito der bijlage van gouverneur en raaden van pollitie
Dito der pampieren gesonden per het schip de Christina, capitein Hendrik Zielkens
Dito in het schip Beeckvliet, capitein Pieter Kock
Dito in het schip de Catharina Gally, capitein Roeloff Berg
Dito in het schip de Don Juan, capitein Jan Claas Walling
Dito in het schip de Elisabeth Maria, capitein Pieter Pluym
Dito in het schip de Jacob en Daniël, capitein Daniël Blanck
Dito in het schip de Juffrouw Hester, capitein Jochem Pens
Dito in het schip de Neptunus, capitein Jan Swart
Dito in het schip Hoff naam van het schip luidt "Slootwijk", capitijn Hendrik Weyland
Dito in het schip Killestijn, capitein Dirck Lantsman
Dito op de fortres Nieuw Amsterdam, 29 january 1745
Dito van 11 oxhoofden dito gesonden per het schip de Juffrouw Hester, capitein Jochem Pens
Dito van 20 oxhoofden suyker gesonden per het schip Slootwijk, capitein Hendrick Wijland
Dito van 23 oxhoofden dito gesonden per het schip Killestijn Nova, capitein Dirck Landsman
Dito van 35 oxhoofden dito gesonden per het schip de Jacob en Daniël, capitein Daniël Blanck
Dito van 6 oxhoofden dito per het schip de Maria Cornelia capitein Gerrit Hendriksz Buys
Dito van 68 oxhoofden suyker per het schip Beeckvliet, capitein Pieter Kock
Dito van A. Nepveu in dato den 12 maart 1742
Dito van capitein Birdt aan de lieutenant Muller in dato 21 juny 1745
Dito van de bark Beaver, capitein John Wamer
Dito van de barkantijn Faithful freind, capitein John Cathcart
Dito van de barkantijn Providence, capitein Jonathan Scheldon
Dito van de capitein A. de la Vaux
Dito van de capitein Willem Maurits van Hanekroth
Dito van de lieutenant colonels compagnie
vorige
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in