Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
482 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 482 gevonden
Titel
Acta conventus of verhandeline der generale kerckenraaden in Suriname wegens ds. Emanuel Vieyra
Acte van pardonbrieff van den gouverneur Gerard van de Schepper verleend aan Johan Willem Birdt in dato den 13 augusty 1741
Antwoord van den secretaris Van Eden uyt naam van sijn exelentie gedaan
Antwoord van gemelde Camijn op eenige consideratien wegens d'errata in 't guarnisoenboeck Ao 1737
Antwoordt van de secretaris Van Eeden
Antwoordt van de secretaris Van Eeden
Balance van 't geene op den 31 december 1740 in het magazijn der amonitie van oorlog is bevonden op de fortresse Zeelandia
Betaalleyste van het corps artillerye op primo july 1741
Betaallijste van het corps artillerye op primo may 1741
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento der goederen gelaaden in het schip de Christina Aletta, capitein Arien Bont
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in het schip de Catharina Gally, capitein Daniel Benediktus
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in het schip de Jonge Steeven, capitein Jan Reynderse
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in het schip de Vrouw Geertruyda, capitein Jan Clinckert
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de St. Ferdinando, capitein Paul Noordman
Carga en calculatie van 2 1/2 pro cento der goederen gelaaden in het schip de barck de Medford, capitein Joseph Thurston
Carga en calculatie van 2 1/2 pro cento der goederen gelaaden in het schip de Curacause Gally, capitein Siewert Back
Carga en calculatie van 2 1/2 pro cento der goederen gelaaden in het schip de Jan Alexander, capitein Douwe Ferret, den 11 november 1741
Carga en calculatie van 2 1/2 pro cento der goederen gelaaden in het schip de Jonge Rombout, capitein Anthony Beevers
Carga en calculatie van 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip Westerveen, capitein Cornelis Box
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen gelaaden in diversse scheepen
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip de Catharina Maria, schipper Cornelis Slot
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip de Jonge Willem, capitein Jan Challies
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip de Juffrouw Elisebth Maria, capitein Dirck Boes
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip de Juffrouw Maria Theresia, schipper Gerrit Cock
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip De Swaluwe, capitein Steeven Gentis
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip de Vrouw Elisabeth, capitein Watse Damming
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip de Vryheydt, capitein Cornelis Kock
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in het schip Hoffwijck, capitein J. Crijgsman
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de Petronella Sophia, capitein Symon Koel
Cassa reeckeninge van het hospitaal voor de jaaren 1738, 1739 en 1740
Ceurleyste der suykeren gekeurt door Abh. Maure in de rivier Kottica en Pirica in de maant juny 1741
Ceurleyste der suykeren gekeurt door Johannis Kunst in de rivier Suriname en onderhorige creequen in de maant may 1741
Chirurgicat instrumenten van gemelde Kulleman in dato als vooren
Consideratie en opmerckingen van de raaden van politie jegens de gravamina van de raaden van civiele justitie
Consumptie der medecijnen in sociteits apoteeck van 23 september tot den 10 october 1736
Consumptie der medezijnen in 't hospital
Contemnatie tegens Johan Martijn Hairlog
Copie missive van denselven aan de wed. Raye in dato den 20 maart 1741
Copie missive van J.A. Lossener aan den gouverneur G. van de Schepper uyt Rio de Barbisse, 't fort Nassau dato 9 november 1741
Copie missive van Jasper Ellis in dato 17 october 1741
Copie van een brieff door Hendrik van den Schepper geschreeven aan de weduwe Ray in dato 8 february 1741
Copie van een missive in dato 23 may 1741 geschreeven door C.M. Pichot weduwe W.G. van Meel als executrice
Copie verklaringe van Ns. Freher ontfanger en tegens Nicolaas François Thumelair in dato 20 january 1741
Copy request van Samuel Paul Pichot advocaat, en A. Nepveu
Courante reeckening van de timmerman Jan Berckhoff in dato 11 february 1741
Declaratie van costen aangaande mr. W.G. van Meel, raad fiscaal r.o. in de saake wegens L. Hartogh
Dertien stux van inkomende en uytgaande Engelse vaartuygen der 5 pro cento geladen in dito schepen
Dito als boven gelaaden in het schip Paramaribo, capitein Hans Beuk
Dito als boven gelaaden in het schip Vreedenrijck, capitein Siewert Rijs
Dito als boven geladen in het schip de Juffrouw Maria Cornelia, capitein G. Herikx Buys
vorige
12...10
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in