Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
280 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 280 gevonden
Titel
Acte gegeven door den heer gouverneur Johan Coetier aan het kerckhoff van de Joodse natie
Bericht van de opsienders der Joodsche natie op het request door de Jooden aan de Savane gepresenteert
Calculatie van de 5 pro centen de goederen geladen in de Engelse vaartuygen
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in 't schip de Anna Martha, schipper Louis Feret
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in 't schip de Juffrouw Maria, schipper Cornelis Holloog
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in het schip de America, schipper Pieter Huysman
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in het schip De Hoop, schipper Mourits Ponsart
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in het schip de Juffrouw Lucretia, schipper Gerrit Clinckert
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen gelaaden in het schip de Juffrouw Susanna, schipper Rijck Hendrickx
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip Amsterdam, schipper Gerrit Hendricksz Buys
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de Anna Magdalena, schipper Pieter Kock
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de Jan, schipper Dirck Harmense Veth
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de Jan, schipper Ditk Harmensz Veth
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de Jonkvrouwe Cato, schipper Claas Backer
Carga en calculatie der 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip het Gekroonde Schaap, schipper Juriaan Schoonevelt
Carga en calculatie over de 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de Catharina, schipper Simon Quaboer
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento der goederen geladen in 't schip Elsenburg, schipper J. Roelofsz Schoonevelth
Carga en calculatie van de 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de Anna Magdalena, schipper Pieter Kock
Copy van een brieff geschreeven door den marquis De Champigny, uit fort Royal 't Martinique in dato 16 january 1729
Dito der 2 1/2 pro cento van de goederen geladen in het schip de Juffrouw Barbera, schipper Dirck Boes
Dito der compagnie van de heer capitijn Johan Hendrick de Freder
Dito der compagnie van de heer commandeur Johannes Bley
Dito der compagnie van de heer commandeur Johannes Bley
Dito der compagnie van de heer gouverneur De Cheusses
Dito der compagnie van den capiteyn Johan Hendrik de Freder
Dito der compagnie van den capiteyn Pieter Bley
Dito der gesondene pampieren door den ontfanger Nicolaas van Sandyck
Dito der getrocken assignatien door den heer gouverneur
Dito der lijfcompagnie van den heer collonel De Cheusses
Dito der pampieren door den heer gouverneur gesonden
Dito der pampieren gesonden door den heer gouverneur De Cheusses
Dito der staffpersoonen en traynsgasten
Dito der stafspersoonen en traynsgasten
Dito der vertrocken scheepen
Dito gelaaden in het schip het Gekroonde Schaap, schipper Jurriaan Schoonevelt
Dito gelaaden in het schip Steenwijck, schipper Jan Lambregts Hoogdorp
Dito geschreeven op de Bourg St. Thomas, in dato 3 marty 1729, door Nicolas Eveque d'Horren
Dito in Commawine
Dito in Commawine
Dito in Commawine en onderhoorige creecquen
Dito in Commawine en onderhoorige creecquen
Dito in Cottica en Piericka
Dito in Cottica en Piericka
Dito in Cottica en Piericka
Dito in Cottica en Piericka
Dito in Cottica en Pirica
Dito in Cottica en Pirica en onderhoorige creecquen
Dito in Cottica en Pirica en onderhoorige creecquen
Dito in Cottica en Pirica en onderhoorige creecquen
vorige
12...6
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in