Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.

Zoeken

Velden doorzoeken
Sociëteit van Suriname: Inhoudslijsten overgekomen brieven en papieren download index (ZIP, 1013.93 KB)
207 resultaten gevonden
Zoekresultaten: 207 gevonden
Titel
Dito van de compagnie van de capitein Johan Hendrik Freder
Dito van de compagnie van de capitein Pieter Bley
Dito van de compagnie van de capitein Pieter Bley
Dito van de compagnie van de capitein Pieter Bley
Dito van de compagnie van de capitein Pieter Bley
Dito van de compagnie van de commandant Johannes Bley
Dito van de compagnie van de commandant Johannes Bley
Dito van de compagnie van de commandant Johannes Bley
Dito van de compagnie van den capitein Johan Hendrik Freder
Dito van de compagnie van den commandant Johannes Bley
Dito van de compagnie van den commandant Johannes Bley
Dito van de lijffcompagnie van de gouverneur C.E.H. de Cheusses
Dito van de scheepen die jegenwoordig op haar vertreck leggen
Dito van de staffpersoonen en trainsgasten
Dito van de staffpersoonen en trainsgasten
Dito van de trainsgasten en staafpersoonen
Dito van den capitein Pieter Bley
Dito van den ontfanger Isaak Emmerik de la Vernhe in dato 2 december 1730
Dito van den staffspersoonen en trainsgasten
Dito van dito in het schip Brandenburg
Dito van dito in het schip de Groote Egidius
Dito van dito in het schip de Vreede
Dito van dito in het schip het Gekroonde Schaap
Dito van dito int schip de America
Dito van dito van het schip de Christian
Dito van een dito van de erven van Willem Pedy. N.B. De nrs. 39 t/m 47 ontbreken.
Dito van een dito van de wed. Pieter Rodrigeus. N.B. De nrs. 39 t/m 47 ontbreken.
Dito van een dito van George C. Schultse en J. Rigter. N.B. De nrs. 39 t/m 47 ontbreken.
Dito van een dito van Pieter de Puyst. N.B. De nrs. 39 t/m 47 ontbreken.
Dito van het schip de Anna Martha
Dito van het schip de Constantia Maria
Dito van het schip de Cornelia Galey
Dito van het schip de Vrijheyt
Factuur en connossement van 12 oxhoofden Surinaamse suyker gelaaden in het schip de Petrus
Factuur en connossement van 18 oxhoofden Surinaamse suyker gelaaden int schip de Susanna
Factuur en connossement van 52 oxhoofden suyker geladen in het schip de Juffrouw Lucretia
Factuur van 12 oxhoofden suyker gelaaden in het voornoemde schip
Factuur van 35 oxhoofden suyker geladen in het schip de Juffrouw Maria
Factuur van 36 oxhoofden suyker geladen in het schip de Christina
Factuur van 38 oxhoofden suyker geladen in het schip Leusden
Factuur van 39 oxhoofden suyker gelaaden in het schip de Elsenburg
Factuur van 50 oxhoofden suyker gelaaden in het schip Aletta Gerarda
Factuur van 51 oxhoofden suycker gelaaden in het schip de Jonkvrouwe Kato
Factuur van 52 oxhoofden suyker gelaaden in het schip de Coningin Elisabeth
Generaale cassa reekening sedert primo january tot 1 february 1730
Generaale cassa reekening sedert primo january tot 12 july desselfs jaars
Generaale cassa reekening sedert ultimo augustus tot 20 september 1730
Generaale keurleyst der suykeren
Generaale weekleyst van het guarnisoen
Generale leyst der blanke, roode en swarte slaaven
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in