Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

De Sociëteit van Suriname 

Bij de Vrede van Breda in 1667 wordt Suriname toegewezen aan de Republiek. Het gebied is grotendeels in handen van Zeeland, dat het in 1682 verkoopt aan de West-Indische Compagnie. De WIC verkoopt een jaar later een derde van de kolonie aan de stad Amsterdan en een derde aan de edelman Cornelis Aerssen van Sommelsijk.

Gedrieën vormen zij in 1683 de Geoctroyeerde Sociëteit van Suriname, die Suriname bestuurt onder toezicht van de Staten Generaal. Aerssen van Sommelsdijk wordt tot gouverneur benoemd en begint met de aanleg van vele suikerplantages. Deze worden bewerkt door slaven die de WIC aanvoert vanuit Curaçao.

In 1795, aan het begin van de Bataafse Republiek, wordt de Sociëteit opgeheven. Het bestuur van Suriname komt dan in handen van de Nederlandse Staat. 

Het archief van de Sociëteit van Suriname

Het archief van de Sociëteit van Suriname beslaat de periode 1682 tot 1795, maar er zijn ook oudere (vanaf 1650) en nieuwere (tot 1796) stukken in te vinden. Het archief bevat onder andere de financiële administratie van de sociëteit, kaarten en tekeningen, resoluties, notulen en soldijboeken. Ook onderdeel van het archief zijn de zogenaamde overgekomen brieven en papieren. Dit zijn stukken die vanuit Suriname naar Nederland werden gestuurd. Deze brieven en papieren zijn in het archief van de Sociëteit opgeborgen op datum. Om het zoeken in deze stukken te vergemakkelijken is deze index gemaakt waarin alle overgekomen brieven en papieren zijn beschreven.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in