Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de inventarisnummers 6847-6897 van het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1.04.02. In deze inventarisnummers bevinden zich 10709 kopie testamenten verleden voor notarissen in de VOC vestigingen in Indië in de periode 1698-1807.

Testamenten

In de zeventiende eeuw had de Compagnie ongeveer 11.000 mensen in dienst. Op het hoogtepunt van het succes waren dat er naar schatting meer dan 25.000. Het merendeel van hen werkte aan boord van de schepen als soldaat of matroos of in één van de handelsposten in Oost-Indië. Het werken voor de VOC was echter niet zonder gevaar. Velen overleefden de reis niet of kwamen om in de Oost. Het was dan ook niet ongebruikelijk om ter plekke een testament op te laten maken. Kopieën van die testamenten werden naar Nederland verzonden. In veel van hen staat te lezen dat degene wie zijn testament liet opmaken, ziek en zwak van lichaam was.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De Verenigde Oost-Indische Compagnie werd in 1602 opgericht om handel te drijven in het gebied ten oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan. De VOC had hier in Nederland het alleenrecht op. De Compagnie was zeer succesvol en wist concurrentie uit Engeland en Portugal achter zich te houden.

Het bestuur was in handen van de Heren XVII. Zij kwamen twee tot drie keer per jaar voor meerdere weken in vergadering bijeen. De voorbereiding van het beleid en de controle op de Kamers was in handen van commissies.

Aan het einde van de achttiende eeuw ging het steeds slechter met de VOC. Ten gevolge van het uitbreken van de oorlog met Engeland in december 1780 raakte de Compagnie in dermate grote financiële problemen dat de kamers in Holland surséance van betaling moesten aanvragen. Bovendien werd de invloed van de Engelsen in de Oost steeds groter. De VOC verloor steeds meer van haar handelsposten. In 1796 werden de bewindhebbers ontslagen en werden de activiteiten van de kamers tot een minimum teruggebracht. Op 1 januari 1800 hield de VOC officieel op te bestaan.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in