Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Achtergrond

Deze index verwijst naar de Commissieboeken van het archief van de Raad van State. In deze commissieboeken zijn de aanstellingsbesluiten opgenomen van militairen in de rang van kapitein en hoger. Het gaat om aanstellingen in de periode 1581-1790. De commissieboeken bevinden zich in in het archief van de Raad van State (1581-1795) 1.01.19. in de inventarisnummers 1523-1543. In totaal zijn in de index 27141 inschrijvingen opgenomen.

Digitaal?

Deze index is digitaal en op afstand raadpleegbaar. De pensioenregisters zijn dat niet. Deze kunt u reserveren voor inzage op de studiezaal van het Nationaal Archief. U kunt ook meteen scans bestellen via de Winkelwagen.

Commissieboeken

De commissieboeken van de Raad van State bevatten de inschrijvingen van aanstellingen van militairen in de rang van kapitein of hoger in het Staatse Leger. Deze aanstellingen werden chronologisch ingeschreven. In een inschrijving wordt omschreven wie er voor welke functie werd aangesteld en per wanneer. De meeste inschrijvingen omvatten niet meer dan een paar regels.
Wanneer het een zeer hoge functie betrof, zoals gouverneur of generaal, is de inschrijving uitgebreider.

Volledigheid van de index

Alle namen voorkomende in de commissieboeken van de Raad van State die beschreven staan in de inventarisnummers 1523-1543 van het archief van de Raad van State (1581-1795) 1.01.19 zijn in deze index opgenomen. De commissieboeken zelf zijn echter deels verloren gegaan. Zo ontbreken de boeken uit de periode 1600-1640, 1664-1672, 1700-1704 en 1793- april 1794. Voor meer informatie raadpleegt u de onderzoekgids Op zoek naar officieren van de Generaliteitslanden.

Geschiedenis van de archiefvormer: 

De Raad van State

De Raad van State heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1531. Vanaf 1581 functioneerde de Raad als centraal regeringscollege met taken op het gebied van oorlog, militie, financiën en bestuur. Eén van de taken van de Raad van State was het in bedrijf houden van het militaire apparaat. Daartoe werd in 1575 het Staatse Leger in het leven geroepen. De personeelsadministratie hiervan werd door de Raad van State bijgehouden. In 1788 werd er voor gekozen het leger vooral te laten bestaan uit beroepskrachten. Met de instelling van de Bataafse Republiek in 1795 werd het Staatse Leger echter opgeheven.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in