Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Indexen - Zoeken: rotterdam

Door een technische storing is aanmaken van een gebruikersprofiel en het reserveren van archiefstukken op dit moment niet mogelijk. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.

Zoeken

Velden doorzoeken
164811 resultaten gevonden in 63 indexen
Overzicht van indexen
IndexPeriodeHits
Bedrijvenregister Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)1921 - 199598370
VOC: Opvarenden1699 - 179443701
Burgerlijke Stand Rotterdam: ingekomen stukken1843 - 189212101
Filmkeuringsrapporten1928 - 19601517
Emigranten: vanuit Zuid-Holland1850 - 1899943
Sontregisters1721 - 1763885
Waterstaatsbestekken1814 - 1980750
Hof van Holland: Rekesten om mandement1623 - 1811721
Hof van Holland: Decreten1523 - 1810579
Ruslandgids1600 - 2005477
VOC: Overgekomen brieven en papieren1609 - 1795441
Japangids1600 - 1995406
Financiën: dossiers Domeinen1869 - 1944352
Staten-Generaal: Commissieboeken1586 - 1794344
Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten1939 - 1953270
Onderwijs: Personeelsdossiers1835 - 1903269
Suriname en Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)1863 - 1863267
WIC: Militairen uitgezonden naar Brazilië1649 - 1654259
Ghanagids1593 - 1960247
Staten van Holland: Venia Aetatis (meerderjarigheidsverklaring)1613 - 1700236
Staten van Holland: Octrooien1607 - 1801173
Nederlands Adviesbureau voor Ingenieurs (NEDECO): Projectdossiers1952 - 1983155
Landmacht: Overlijdensakten Nederlandse militairen in Franse hospitalen1792 - 1815143
Hof van Holland: Memorialen1428 - 1463140
Sociëteit van Suriname: Overgekomen brieven en papieren.1683 - 1794137
Emigranten: vanuit Nederland1848 - 1877112
Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA)0400 - 2000100
Wetgevende Colleges: Dagverhaal1796 - 179890
Oranjehotel: Dodenboeken1942 - 194583
Sailing Letters1672 - 183077
Nassause Domeinraad: Ambtboek1623 - 181167
Hof van Holland: Civiele sententies1409 - 181039
Raad voor de Scheepvaart: Scheepsnamen in dossiers en uitspraken1909 - 194039
Grafelijkheidsrekenkamer: Commissieboeken1450 - 158038
Hof van Holland: Remissies en pardonnen1523 - 180636
Algemene Zaken: College van Secretarissen-Generaal vergaderstukken1940 - 194334
Japanse interneringskaarten1942 - 194526
Suriname: Gouverneursjournalen1728 - 175324
Suriname: Gereformeerden1688 - 179221
Suriname: Contractarbeiders uit Java1890 - 193018
Hof van Holland: Boedelrekeningen1637 - 181117
Vertegenwoordigend Lichaam: Rekesten Heerlijke rechten en Tienden1798 - 179916
Hof van Holland: Criminele Sententies1538 - 181115
Strafgevangenis Den Haag: Foto's gedetineerden1886 - 189314
WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië1630 - 16529
Hoge Raad: Dictums1582 - 17958
Bewindslieden: Archieven van ministers en staatssecretarissen1798 - 20107
Hoge Krijgsraden: Processen1680 - 17836
Grafelijkheidsrekenkamer: Octrooien1445 - 17914
Raad van State: Commmissieboeken1586 - 17923
vorige
12
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in