Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Abdij van Rijnsburg » Inventaris nr. 52.2

Naam archiefblok:
Abdij van Rijnsburg

762 1451 September 17.

Notaris Theodericus van Oyen instrumenteert, dat Johannes Gerardi, kanunnik van S. Pancratius te Leyden, als gemachtigde van abdis Margareta van Ostende, en van het convent van Reynsborch, een geschrift heeft voorgelezen (hier geinsereerd), waarbij hij appelleert aan de Roomsche curie van een bevel van de kardinaal-legaat in Alemannia, Nicolaas (van Cusa), tot benoeming van Jacobus Eliman, prior van Egmonda, tot biechtvader en visitator.

Acta fuerunt hec in opido Leydensi - - sub anno, indictione, mense, die - - quibus supra (millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima, die vero decima septima mensis Septembris).

Orig. (inv.nr. 52.2). Met notariamerk: In dorso 3 notarieële acten van 1451 October 11 en 14.

765 1451 October 11.

Notaris Petrus Hasert instrumenteert, dat Johannes Spierinck, als gemachtigde van abdis en convent van Reynsburch, het aan de ommezijde geschreven openbaar instrument (zie 1451 Sept. 17) aan het kapittel van Traiectum geinsinueerd heeft.

Acta fuerunt hec Traiecti sub anno, indictione, die, mense - - quibus supra (millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima, die vero Lune undecima mensis Octobris).

Orig. (inv.nr. 52.2). Met notarismerk in dorso van de acte van 1451 Sept. 17.

766 1451 October 11.

Notaris Henricus Tinctoris instrumenteert, dat Johannes Spierinck, als gemachtigde van abdis en convent van Reynsburch, het aan de ommezijde geschreven openbaar instrument (zie 1451 Sept. 17) aan de roode poort van de Dom in Traiectum heeft gehecht ter publicatie.

Acta sunt hec in loco predicto sub anno, indictione, die, mense quibus supra (millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima, die vero Lune undecima mensis Octibris).

Orig. (inv.nr. 52.2). Met notarismerk in dorso van de acte van 1451 September 17.

768 1451 October 14.

Notaris Walingus Rutgheri van Oestgeest instrumenteert, dat Heynricus Mauricii, rector der parochiale kerk van Reynsburch, als gemachtigde van abdis en convent van Reynsburch, het aan de ommezijde geschreven openbaar instrument (zie 1451 Sept. 17) aan de westpoort der parochiekerk heeft gehecht ter publicatie.

Acta fuerunt hec in loco predicto sub anno, indictione, die, mense, quibus supra (millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo, indictione quartadecima, die vero quartadecima mensis Octobris).

Orig. (inv.nr. 52.2). Met notarismerk in dorso van de acte van 1451 September 17.

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in