Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aanwinsten Eerste Afdeling » Inventaris nr. 415 - Zoeken: voc

Naam archiefblok:
Aanwinsten Eerste Afdeling

- Commissie voor Louis Godin, Everhard Booth en mr. Johan Quint van de Staten-Generaal, 1674.

- Credentie van de Nederlandse Oostindische Compagnie voor de Engelse Oostindische Compagnie, z.d.

- Brief van Van Heemskerk aan gedeputeerden van de Oostindische Compagnie, 24 augustus 1629.

- Brieven van Van Heemskerk aan Abraham Boot te Plymouth, 2 en 11 juni 1630.

- Brief van Carpentier, [Hans de Staar], Jan Martinzn. en [] aan Abraham Boot en Hendrik Doedens te Plymouth, 20 juni 1630.

- Brief van Van der Woeff, gecommitteerde van de Staten-Generaal, aan burgemeester en regeerders van Muiden, 1631.

- Extract uit het rapport van directeur Joan Valckenborgh aan de Heren XIX, 1659.

- Kopie-brief van Nieuwpoort, ambassadeur naar Engeland aan de Staten-Generaal, met bijlagen, 1660 januari.

- Concept-resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland betreffende de opvoeding van de prins van Oranje, met bijlage, 28 september 1660.

- Kopie-brief van de Staten-Generaal aan de koning van Groot-Brittanië inzake het overlijden van de prinses van Oranje, zijn zus, 14 juni 1661.

- Kopie-brief van Charles, koning van Groot-Brittannië aan de Staten-Generaal betreffende de opvoeding van de prins van Oranje, zijn neef, 18 november 1661.

- [Resolutie] van de Staten-Generaal betreffende de tractaten met Engeland uit 1654 en 1659, 26 augustus 1662.

- Journaal van oorlogsschip de `Elff Steden', kapitein Tierck Hiddes de Vries, [1660].

- Extract van het pachtregister van de gemeene middelen van de Generaliteit in Brabant, 1665.

- Extract-resolutie van de Staten van Holland betreffende de generaliteitsmiddelen, 24 september 1666.

- Brief van Cornelis de Witt aan de Staten-Generaal, 6 juli 1667.

- Kopie-brief van Prins de Tarente aan de Staten-Generaal, 22 augustus 1670.

- Kopie-brief van prins de Tarente aan raadpensionaris De Witt, 22 augustus 1670.

- Kopie-brief van de gecommitteerden van de Admiraliteiten voor de equipage van een vloot aan de Staten-Generaal, 1670.

- Kopie-brief van de classis te Walcheren aan de kerken van Engeland, 5 juni 1673. In het Latijn.

- Verklaringen betreffende het gedrag van mr. Pieter Schenk ten opzichte van de prins van Oranje, 9 juni 1674.

- Verslag van het treffen tussen Franse bezettingstroepen en Nederlandse troepen onder leiding van majoor Booth, door Willem Booth, [1674].

- Verklaring betreffende het gedrag van korporaal Herman Fiolette tijdens een treffen met Franse troepen bij Beesd, 8 juli 1676.

- Kopie-brief van de prins van Oranje aan de Staten-Generaal, 22 mei 1677.

- Resolutie van de Edelen en de Ridderschap van Utrecht inzake de oorlogslasten, [1678].

- Ordonnantie van de Gecommitteerde Staten van Groningen en Ommelanden betreffende de heffing van de 500e penning ter bestrijding van de oorlogskosten, 27 april 1678.

- Verslag betreffende de Nederlandse zeemacht, 1666.

In het Latijn.

- Amnestie van de Staten van Holland en West-Friesland voor misdrijven tegen de Staten in de jaren 1649-1650, [1650].

- Brief van [ ] aan de koning van [Engeland], z.d.

- Kopie-brief van Josias van de Capelle, predikant te Leiden, aan Pieter de la Court te Amsterdam, 12 januari 1670.

- Aantekeningen betreffende de inspectie van de verdedigingswerken aan de IJssel door [], 1672.

- "Korte Deductie van en aengaende de Verborgentheden der Kerckelijken", 1666.

- Tractaat tussen Portugal en de Republiek betreffende Brazilië, z.d. Afschrift.

- Vertaling van een Portugees stuk betreffende de koloniën, z.d.

- [Kopie]-brief van de Engelse gezant in de Republiek aan de [prins van Oranje], z.d.

Deels in geheimschrift.

- Brief van Van der Voort aan Oortmans, 31 oktober 1682.

- Kopie-tractaat tussen de Staten-Generaal en [Frankrijk], z.d.

- Kopie-brief van de Nederlandse gezant in Frankrijk aan [ ], z.d.

- Extract-resolutie van de Staten van Gelderland inzake de benoeming van de prins van Oranje in de Raad van State, gedrukt, 1670.

Niet compleet.

- Memorie betreffende de Europese politieke verhoudingen, z.d.,

In het Latijn.

- Memorie van de bewindhebbers van de Westindische Compagnie aan de Staten van Holland betreffende de betaling van troepen, die naar Brazilië zijn gezonden, z.d.

- Verslag van de krijgsverrichtingen van maarschalk Quiche, z.d.

- Brief van [ ] aan Bartes Boysot, z.d.

- Fragment van een tractaat tussen Engeland en de Republiek, z.d.

In het Latijn.

- Nota betreffende de volksgezondheid en hygiëne in stad en land, z.d.

Aanwinsten: 1888 09cc

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt de stukken kosteloos in de studiezaal inzien, klik daarvoor op de knop ‘reserveren’.

Tegen betaling kunt u scans bestellen via de knop ‘In winkelwagen’. U geeft dan een maatwerk scanopdracht. Hiervoor betaalt u een starttarief van € 16,75. U ontvangt dan van ons een offerte voor de bijkomende scankosten. De startkosten van € 16,75 worden niet teruggestort wanneer u besluit de scans niet te bestellen. De bestelde scans krijgt u, zodra ze gereed zijn, toegezonden via WeTransfer.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in