Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Familiearchief Van Dijk van Matenesse » Inventaris nr. 11 - Zoeken: munster

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Dijk van Matenesse

regest nr. 17.
1686 maart 2,
Schout en schepenen van het dorp en het ambacht Ketel oorkonden, dat enige leden van de familie Duysentdaalders, als wettige erfgenamen van 1/3 deel van de goederen van juffrouw Maria Swijs, weduwe van de heer Abrahamius van Gend, - welke goederen hun volgens kaveling in dato 1679 juli 19 zijn ten deel gevallen - verkocht hebben aan de heer Guilhelmus van Bleyswijck, wonende te Delft, een kamp weiland groot 2 morgen, 1 hond, 47 roeden, gelegen in de Harchpolder, in het ambacht Ketel, voor de som van 1347 gulden, behalve nog 5% losgeld.
Oorspr. Het (ambachts) zegel is verloren. Ondertekent door de schout Jacob Janssen de Jonge, de schepenen Claes Cornelis de Jonge, Claes Pieterse van den Kempel en de secretaris M. Kouwenhoven de Jonge.

-

regest nr. 18.
1688 maart 3,
President-schepen, representerende schout en schepenen van de ambacht van Ketel oorkonden, dat de gemachtigde van Rijkje Roelffs van Dijk, wonende binnen Gouda, verkocht heeft aah Guilhelmus van Bleyswijck, wonende te Delft, een stuk land, groot 4 morgen 3 hond, gelegen in den Harchpolder, dat aan Ryckje Roeloffs volgens testament van Corenlis Roeye op 18 april 1687 overgedragen was.
Oorspr. Met het geschonden ambachtszegel in groene was en de ondertekening door de president-schepen Dirck Pleune Jongste, de schepenen Gerrit Cornelis Post, Willem Symonse van Bleyswijck en de seretaris M. Kouwenhoven de Jonge.

-

regest nr. 19.
1724 februari 17,
Schout en schepenen van het dorp en het ambacht Ketel oorkonden, dat de erfgenamen van Francois Guilliaemse van Bleyswijck verkocht hebben aan juffr. Cornelia Bosschaart, wonende te Schiedam, twee partijen land, samen groot 7 morgen, liggende naast elkaar in de Harchpolder, waarvoor betaald is een som van 3000 gulden.
Oorspr. Het (ambachts) zegel is verloren. Ondertekend door de schout Jan van Lijcken en de schepenen Ary Jacobse Jongste en Jan Damisse van der Bijl.

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt de stukken kosteloos in de studiezaal inzien, klik daarvoor op de knop ‘reserveren’.

Tegen betaling kunt u scans bestellen via de knop ‘In winkelwagen’. U geeft dan een maatwerk scanopdracht. Hiervoor betaalt u een starttarief van € 16,75. U ontvangt dan van ons een offerte voor de bijkomende scankosten. De startkosten van € 16,75 worden niet teruggestort wanneer u besluit de scans niet te bestellen. De bestelde scans krijgt u, zodra ze gereed zijn, toegezonden via WeTransfer.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in