Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Familiearchief Van Dijk van Matenesse » Inventaris nr. 6 - Zoeken: munster

Naam archiefblok:
Familiearchief Van Dijk van Matenesse

regest nr. 9.
1549 november 28
Jan Gherit Stempelsz., inwonend poorter van de stad der Goude [Gouda], verklaart ten overstaan van notaris Henrick Wittesz en twee getuigen, dat Ghijsbrecht Jan Maertensz, poorter van der Goude, hem betaald heeft de volle uitkering van de erfboedel van wijlen Gherit Gherit Stempelsz, broer van de comparant en neef van voornoemde Ghijsbrecht, welke boedel "ex sonore" onder genoemden Ghijsbrecht berust heeft. "Aldus ghedaen binnen der stede van der Goude op huyden den acht ende twijntichsten dach Novembris, ontrendt vier uren 'tsachternoens, die sevende indictie, int jaer on Heeren Gods, vijftienhondert neghen ende veertich, regnerende den moghensten prinsche dess Bourgoensscher Nederlanden, ons ghenaedichtsten erffheere ende bij Gods gratie den vijften dies naams, Roomsch Keyser Carolo Int XXen Jaere zijns Keysslicke coronatie, Coninck van Germaniën, van Spaengien, etc".
Oorspr. Met handtekening en verklaring van de notaris H. Wittesz.

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt de stukken kosteloos in de studiezaal inzien, klik daarvoor op de knop ‘reserveren’.

Bestel scans via de knop 'In winkelwagen'. Per inventarisnummer betaalt u € 0,01 (tarief voor maximaal 15 inventarisnummers). Als u slechts een deel van het inventarisnummer gescand wilt hebben geef dit dan zo specifiek mogelijk aan. De bestelde scans krijgt u toegezonden via WeTransfer.
Bestelt u meer dan 15 inventarisnummers of bestelt u kaarten waarbij het origineel groter is dan A3, dan krijgt u eerst een offerte voor de opzoek- en onderzoekskosten en scankosten.

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in