Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. V - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • Atlas van Zeevaert en Koophandel door de Geheele Weereldt. Vertoonende in bizondere op elkander volgende Kaerten, alle desselfs Zeekusten en Haevens; met Beschryvingen van de Natuur, Voortbrengsels, Handwerksels, Godsdiensten, Bestier en Koophandel van alle Gewesten, &c. Voorheen in de Fransche Taele uytgegeven door den Heer Louis Renard, Agent van Zyne Majesteit van Groot-Brittanien. En nu Alle de Kaerten op 't naeukuerigste met hulpe van voornaeme kundigen naer de laetste Ontdekkingen vernieuwt; en een groot getal plaetsen neevens verscheide nieuwe Kaerten daer ingebracht. Door Renier en Iosua Ottens. De Beschryvingen met veele vereischte zaeken vermeerdert, en naer den tegenwoordigen tydt geschikt. By de nieuwe Kaerten, Beschryvingen gevoegt; en met natuurkundige Aenmerkingen over de Sterre- en Aerdtrykskunde, Zeën en Winden &c. verrykt. Door Ian Van Den Bosch Melchiorsz.
    Te Amsterdam, By Reinier en Iosua Ottens. M.DCC.XLV.
Reinier en Josua Ottens

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (230)

Niet raadpleegbaar

Bevat 72 kaarten in koperdruk, handingekleurd

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 434-435 (code: Ren 3)

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in