Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. TBIS - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

Johannes Loots

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (11)

Niet raadpleegbaar

Zie voor door Johannes Loots vervaardigde zee-atlassen: C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 409-421

Bevat de volgende kaarten:
(1)Pascaartte, Van een Gedeelte Vande Noort Zee. Vertonende, d' Belt, Scager-rack, Hitland en een Gedeelte vande Cust van Engeland en Schotland. om sonder Miswysing nae een Hollands Compas te b'zeylen.
t' Amsterdam. By Iohannes Lootz Zeekaart verkoper inde Nieuwen brugh Steegh inde Ionge Lootsman.
Koperdruk, ongekleurd.
(2)Paskaart van het Zuyder Deel van de Noord Zee Streckende van de Wester Eems tot aan de Hoofde In zig Begrypende de Zuyder-Zee, de Kusten van Holland, Zeeland, Vlaanderen en d'Oost-kust van Engelandt door C.J. Vooght Geometra.
tot Amsterdam by Ioannes Loots Boekverkooper en Graadboogmaker in de Nieuwenbrug Steeg in de Ionge Lootsman.
Met inzetten: [kaart van de Thames, van Londen tot het Isle of Sheppey] / Paskaardt van De Maas streckende van de Stadt Dordrecht tot in Zee.
Koperdruk, ongekleurd.
(3)Pascaert van t' Canaal tusschen Engeland en Vranckryck.
't Amsterdam by Ioannes Loots inde Nieuwe Brug-Steeg.
Met inzet: t' Eylant Wicht.
Koperdruk, ongekleurd.
(4)Nieuwe Gradige Pas Caarte der Spaansche Zee van Yrland tot het Naeu der S.rt Gibralter Bevattende in sich de Kusten van Engeland, Yrland, Vrankryck, Spanjen en Portugal, Alles Naaukeurig oversien.
tot Amsterdam by Joannes Loots. Boekverkooper en Graadboogh Maaker inde Nieuwe-Brug-steeg inde Jonge Lootsman.
Koperdruk, ongekleurd.
(5)Pascaert van t' Oost en Westelyck Deel Van de Middelandsche Zee. Zynde vande Miswyzing en veel Fouten verbetert.
t' Amsterdam by I. Loots.
Koperdruk, ongekleurd.
(6)Generale Wassende Gradige Pas-kaart van de Spaanse Zee Besloten tusschen de vaste Kusten van Europa, Africa, en America, Met des selfs Eylanden daar onder Begrepen. Alles Naaukeurig oversien.
't Amsterdam by Joannes Loots Boekverkooper en Graad-boog-macker inde Nieuwe-Brugh-Steeg inde Jonge Loots-man.
Koperdruk, ongekleurd.
(7)Verbeeterde Pascaarte van de Caribes Eylanden Als meede de vaste kust van Nueva Andalusia. Nieuwelix oversien en van veel Fouten Gesuyvert.
t Amsterdam By Ioannes Loots Boek-Zeekaart Verkooper en Graadbooghmaaker inde Nieuwe-brugh-Steegh inde Ionge Lootsman.
Koperdruk, ongekleurd.
(8)Pas-Caerte van West-Indien Begrypende in sich de vaste Custen en Eylanden alles op syn waere lengte en Breete op Wassende Graden gelegt. Streckende van Trinidad, tot de Staten Hoeck.
tot Amsterdam by Ioannes Loots. Boeckverkooper en Graed-Boogh Maeker inde Nieuwe-Brugh Steegh inde Jonge Lootsman.
Met als inzet: Curacao.
Koperdruk, ongekleurd.
(9)Nieuwe Wassende-Grade kaart van de Ætiopische ocean, Besluytende in zich de kusten van Guinea, Angola, de Caffers en Brasilia.
t' Amsterdam by Joannes Loots, Boek zeekaart verkooper en Graad-boog maeker in de Nieuwenbrugsteeg in de Jonge Loots man.
Koperdruk, ongekleurd.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in