Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. R - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

 • De Fransche Neptunus, of Nieuwe Atlas van de Zeekaarten, opgenomen en gegraveerd door de uitdrukkelyke order des Konings, Tot het Gebruik van Zyne Zeemachten. Waar in men ziet de naauwkeurige beschryving van alle Kusten van den Oceaan, en d' Oost-Zee, van Noorwegen af tot aan de Straat van Gibraltar: mitsgaders waar in ook naauwkeuriglijk zyn aangetekend de Streeken die men moet houden, de Banken, Klippen, Plaaten, en in 't algemeen alles 't geene de Zeevaart betreft. Altemaal gemaakt op de waarneemingen en d'ondervinding der gaauwste Ingenieurs en Stuurlieden. Overgezien en in goede ordre gesteld door de Heeren Pene, Cassini, en anderen.
  Tot Amsterdam, By Pieter Mortier, Boekverkooper op de Vygendam, in de stad Parys. M.DC.LXXXXIII. Met Privilegie der Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland.
 • Zee Atlas tot het Gebruik van de Vlooten Des Konings van Groot Britanje, Gemaakt volgens de nieuwste Memorien der ervarenste Ingenieurs en Stuurlieden, en verrykt met de Profilen van de vermaardste Zeehavenen en Zeesteden van Europa. Te Weeten,
  I. De Kaart van Holland, Zeeland, Vlaanderen, Picardyen, en Normandyen.
  II. De Kaart der omleggende oorden van Dieppe.
  III. De Kaart van Normandyen en Bretagne.
  IV. De Kaart van Bretagne, van St. Malo af tot aan den mond der Rivier de Loire.
  V. De Kaart van de Rivier van Bordeaux af tot aan St. Sebastiaan.
  VI. De Kaart der omleggende oorden van het Eiland Oleron.
  VII. De Kaart der Kusten van Engeland, van de Teems af tot aan Portland.
  VIII. De Kaart der Kusten van Engeland, van de Sorlings af tot aan Portland.
  IX. De Kaart van de Middellandsche Zee.
  Gegraveerd en verzameld door den Heer Romein de Hooge, Commissaris van Zyne Majesteit.
  Tot Amsterdam, By Pieter Mortier, Boekverkooper op de Vygendam in de Stad Parys. M.DC.LXXXXIV. Met Privilegie der Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland.
Pieter Mortier

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Raadpleeg dit inventarisnummer op microfilm of microfiche (niet online beschikbaar)

Niet raadpleegbaar

Omvat twee atlassen in één band

Bevat 4 platen en 38 kaarten in koperdruk, alle handingekleurd

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in