Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. Q - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • Nieuw' en Groote Loots-Mans Zee-Spiegel, Inhoudende De Zee-Custen van de Noordsche, Oostersche, en Westersche Schip-Vaert; vertoonende in veele nootsakelijke Zee-Kaerten, alle de Havens, Rivieren, Baeyen, Reeden, Diepten, en Drooghten: Seer curieus op sijn behoorlijcke Polus-hooghte geleght, en voorsien met de Opdoeningen der principaelste Landen, en op wat Cours en Verheyt sy van malkanderen gelegen zijn. Noyt voor desen soo klaerlyck Uytgegeven, en met groote vlijt doorgaens vermeerdert en verbeetert, ten dienste van alle Zee-Varende Personen. Als mede de gelegentheyt van de Noorderlijckste Landen, als van Yslandt, de Straet Davids, Jan Mayen Eylandt, Beeren-Eylandt, Oudt Groenlandt, Spits-bergen en Nova Zembla: met veel Zee-Kaerten, Opdoeningen en Beschrijvingen voorsien. By een gebracht uyt ondersoeckinge van veel ervaren Stuur-Luyden, Lootsen, en Liefhebberen der Navigatie. Met noch een Instructie ofte Onderwijs in de Konst der Zee-vaert: Als mede Nieuwe Tafelen van der Sonne en Sterren Declinatie, en Tafelen van 't Verscheel des Tijdts tusschen Son en Maen, van den Jare 1675 tot 1684. Met een Nieuw Vermeerderde Almanach tot den Jare 1700.
    t' Amsterdam, Gedrukt by Jacob en Casparus Lootsman, Boeck-Verkoopers, op 't Water, 1690.
  • Derde Deel Der Nieuwe Groote Loots-Mans Zee-Spiegel, Inhoudende het Straets-Boeck Ofte de vertooninge en de Beschryvinge Der Middellantsche Zee, In verscheyden Zee-Caerten en Opdoeningen van Landen &c. En in 't Licht gebracht Door Anthoni Jacobsz.
    t' Amsterdam, By Jacobus Anthonii, op 't Water in de Loots-Man 1665.
Jacob en Casparus Lootsman

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Raadpleeg dit inventarisnummer op microfilm of microfiche (niet online beschikbaar)

Omvat drie delen in één band
Bevat landopdoeningen en havenaanzichten in houtsnede en 86 kaarten in koperdruk

Niet raadpleegbaar

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in