Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. L - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • Nieuw' en Groote Loots-Mans Zee-Spiegel, Inhoudende De Zee-kusten van de Noordsche, Oostersche, en Westersche Schipvaert; vertoonende in vele nootsakelijke Zee-Caerten, alle de Havens, Rivieren, Baeyen, Reeden, Diepten, en Drooghten: seer curieus op sijn behoorlicke Polus-hoogte geleght, en versien met Opdoeninge der principaelste Landen, en op wat Cours en Verheyt sy van malkander gelegen zijn. Als mede De gelegentheyt van de Noorderlijckste gelegen Landen, die gelegen zijn tusschen de Straet Davids, en Nova Zembla: met veel Zee-Caerten en Opdoeningen versien. By een gebracht uyt ondersoeckinge van veel ervaren Stuerluyden, Lootsen, en Liefhebberen der Navigatien. Met noch een Instructie ofte Onderwijs in de Konst der Zeevaert, als mede nieuwe Tafelen van des Sons en Sterren Declinatie: Met een Almanach tot den Jare 1666.
    t' Amsterdam, By Hendrick Doncker, Boeckverkooper en Graedboogh maker, in de Nieuwebrugs-steeg, in 't Stuermans Gereetschap. 1661.
Hendrick Doncker

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Niet raadpleegbaar

Bevat 32 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 159 (code: Don 4)

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in