Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. IBIS - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

Arnold Colom

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (23)

Niet raadpleegbaar

Bevat drie bladen uit het voorwerk van de genoemde atlas en 15 handingekleurde kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 116 (code: A. Col 2)

Bevat de volgende bladen:
(1)Titelblad: Zee-Atlas, ofte Water-Wereldt. Inhoudende een korte Beschrijvinge Van alle de bekende Zee-Kusten Des Aardrycks. Nieuwelijcks uyt-ghegheven, door Arnold Colom.
t' Amsterdam, Op 't Water, bij de Nieuwen-brugh, in de Lichtende Colom.
Uitgegeven te Amsterdam door Arnold Colom, 1658.
Op de achterzijde: 'Voor-Reden Aen den Leezer'.
Gedrukt.
(2)Opdracht aan de Heeren Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt tot Amsterdam.
Gedrukt.
(3)Zee-Beschryvinge Van de geheele Wereldt.
Gedrukt.
Bevat de volgende kaarten:
(4)Nova Delineatio Totius Orbis Terrarum Auctore A. Colom = Werelt Caarte.
Nieuwlijx uyt gegeven door Arnold Colom t' Amsteldam op t'water inde Lichtende Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
(5)Nieuwe Pascaart [van IJsland, Spitsbergen en de kusten van Schotland, Scandinavië en Rusland tot Nova Zembla] / Ian Mayen Eylant.
Door Arnold Colom t Amsterdam op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
(6)De Sondt en Belt / Coppenhaven.
Uyt gegeven door Arnold Colom op het Water.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
(7)Oost zee / [oostelijke deel der Finse Golf].
Door Arnold Colom op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
(8)7Middel-landtsche Zee.
Nieuwlix uytgegeven door Arnold Colom. op het Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom tot Amsterdam.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 85.
(9)8De Vlaamsche en Canarische Eylanden.
Door Arnold Colom. tot Amsterdam op de Texelsche kay inde Lichtende Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 101.
(10)9Pascaerte van Brazil en Nieu Nederlandt van Cuorvo en Flores tot de Barbados.
Nu eerst uyt gegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op t'Water by de Nieuwe brugh inde Lichtende Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 680.
(11)10Zuyder deel van America / Vervattinge van Manta tot R. Verde.
Uytgegeven door Arnold Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 654.
(12)11De Carybsche Eylanden van de Barbados tot de bocht van Mexico toe.
Nu eerst Uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water by de Nieuwebrugh in de Lichtende Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 540.
(13)12Nieuwe Carybsche Pascaart = The Carybes Ilands.
Pascaarte Nieuwelyx uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water byde Nieuwe brugh inde lichtende Colom = Newly setforth and amendid by Arnold Colom  Amsterdam dwelling on the Water in the Lightning Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
(14)Nieuwe Carybsche Pascaart = The Carybes Ilands. 1656.
Pascaarte Nieuwelyx uytgegeven door Arnold Colom tot Amsterdam op het Water byde Nieuwe brugh inde lichtende Colom = Newly setforth and amendid by Arnold Colom  Amsterdam dwelling on the Water in the Lightning Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
(15)13Pascaarte van Nieu Nederlandt.
Uytgegeven door Arnold Colom t' Amsterdam opt Water by de Nieuwe brugh in de Lichtende Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
(16)14Pascaarte van Guinea van Capo Verde tot Capo bon Esperance.
Tot Amsterdam by Arnold Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
(17)15 Oost Indien van Cabo de Bona Esperanca tot Ceilon.
Uijt gegeven door Arnold Colom Tot Amsterdam op het water inde Lichtende Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 309.
(18)16Ooster Deel van Oost Indien.
Door Arnold Colom tot Amsterdam inde Lichtende Colom.
Koperdruk, eigentijdse inkleuring.
Zie voor een tweede exemplaar inv.nr. 310.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in