Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. I - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • De Vyerighe Colom, waer door de Zeen en Custen van de Noordsche, Oostersche en Westersche Schipvaert claer verlichtet en de feylen en misslagen van 't voorgaende Licht ofte Spiegel der Zee naectelijck verthoont en verbetert werden. Uyt ondervindingen van vele ervaren Zeevaerders t' samen gebracht, en beschreven: door Iacob Aertsz. Colom. Hier is ook bij gevoeght een Corte onderwijsinge inde Conste der Zeevaert: mitsgaders nieuwe Tafelen van Declinatie en een Almanach van sestien achter een volgende Iaeren. Met Privilegie der Ho. Mog. Heeren de Staten Generael voor twaelf Iaeren. Dese Tweede Druck vermeerdert met omtrent hondert figuren, vertoonende der sanden en landen gelegentheyt en opdoeninge uyt der Zee.
    T' Amsterdam, Bij Iacob Aertsz. Colom, op 't Water inde vyerighe Colom bij de Corenmarckt. Anno 1645.
Jacob Aertsz Colom

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (116)

Niet raadpleegbaar

Deel I (omvattende drie boeken)

Bevat landopdoeningen en grootschalige kaartjes van havens in houtdruk en 24 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 131-132 (code: J. Col 9)

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in