Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. H - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • Het nieu vermeerde Licht, ghenaemt de Sleutel van't Tresoor, Spiegel, Gesicht, ende Vierighe Colom des Grooten Zeevaerts, Dat is, Claer ende seeckere beschrijvinghe vande Oost, West, Suydt ende Noordsche Navigatie, verciert met alle noodige perfecte ende duydelijke Pas-kaerten, Opdoeninghen der Landen, Havens, Bayen ende Rivieren, aenwijsinghe der Drooghten, Sanden, Clippen ende Ondiepten, verscheydentheyt der plaetsen, soo de selve in mijlen, graden ende Compas-streecken van den anderen zijn geleghen. Alles van nieuws oversien, verbeetert ende vermeerdert, door Mr Joris Carolus, Stierman, Leermeester ende Caert-schrijver van de groot ende cleyne Zeevaert binnen de vermaerde Coopstadt Amsteldam.
    Ghedruckt tot Amsteldam By Ian Ianssen Boeck-vercooper op't Water inde pas-kaert, Anno 1634.
Joris Carolus

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (305)

Niet raadpleegbaar

Bevat landopdoeningen in houtsnede en 52 kaarten in koperdruk

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 63-66 (code: M. Bl 20 (J) )

Afkomstig uit de boekerij van de Staten-Generaal, getuige de aantekening in pen op de titelpagina: 'Voor de Taeffel van hare Ho: Mo:'

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in