Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. E - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • De zeevaert ende onderwijsinge der gantscher Oostersche ende Westersche Zee-vaerwater, door den vermaerden Piloot ende leermeester der Stuerluyden Adriaen Gerritsz. van Haerlem, waer in ontdeckt wordt de secreeten der Zee-vaert van hoeck tot hoeck, te weten: alle coerssen, streckinghe, opdoeninghe van Landen, met die figueren ende conterfeytselen hoe hen de selvighe Landen haer verthoonen. Oock alle hoecken uut ende in te seylen, van Revieren, Havenen ende Stroomen, waerschouwinghe voor alle ondiepten, clippen, ghedaente van gronden, ende hoe nae men de Landen opt Loot comen mach, met noch veele schoone leeringhen, alles tot nut ende profijt voor alle Zee-varende Luyden.
    Tot Amstelredam, Ghedruckt by Cornelis Claesz. opt Water int Schrijfboeck. Anno M.D.LXXXVIII.
Adriaen Gerritsz van Haerlem

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (59)

Niet raadpleegbaar

Bevat een groot aantal landopdoeningen en 12 kaarten in houtsnede

De inhoud van dit kaart- of landvertoningboek werd opgesteld vóór 1580, en pas na de dood van Adriaen Gerritsz uitgegeven door Jan van Zuggeren, oud-burgemeester van Haarlem

Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), p. 11 (code: Ger)

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in