Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. B - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • Pars prima Speculum nauticum super navigatione maris Occidentalis confectum, continens omnes oras maritimas Galliae, Hispaniae et praecipuarum partium Angliae, in diversis mappis maritimis comprehensum una cum usu et interpretatione earundem, accurata diligentia concinnatum, et elaboratum per Lucam Iohannis Aurigarium. Spiegel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche zee Innehoudende alle de Custen van Franckrijck, Spaignen, ende t'principaelste deel van Engelandt, in diversche zee caerten begrepen, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt bij een vergadert, ende gepractizeert Doer Lucas Iansz Wagenaer. Cum Privilegio ad decennium, Reg. Ma.tis et Cancellarie Brabantie. 1583. Op nieuws door den Auctoor Luycas Ianss. Waghenaer, seer ghecorrigeert ende verbetert, soo wel inde gheschriften als inde Caerten. Daer beneffens, met sommighe nieuwe Caerten daer in ghebrekende ghemeerdert.
    Tot Leyden, Inde Plantijnsche druckerye by Françoys van Ravelengien, voor Cornelis Claess. Boeckvercooper tot Amstelredam. M.D.LXXXV.
Lucas Jansz Waghenaer

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (130)

Bevat 47 kaarten in koperdruk
Zie C. Koeman, Atlantes Neerlandici, volume IV (1970), pp. 483-484 (code: Wag 4 A)

Niet raadpleegbaar

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in