Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe » Inventaris nr. A - Zoeken: collectie Leupe

Naam archiefblok:
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe

  • Teerste Deel Vande Spieghel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche Zee, Innehoudende alle de Custen van Vranckrijck  Spaignen ende t'principaelste deel van Engelandt, in diversche Zee Caerten begrepen, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt bij een vergadert ende ghepractizeert, Door Lucas Iansz Waghenaer Piloot ofte Stuijrman Residerende Inde vermaerde Zeestadt Enchuijsen. Cum Privilegio ad decennium, Reg. Ma.is et Cancellarie Brabantie. 1583.
    Ghedruct tot Leyden by Christoffel Plantijn voor Lucas Janssz Waghenaer van Enckhuysen. Anno M.D.LXXXIIII.
  • Het tweede deel Vanden Spieghel der Zeevaert: Inhoudende de gheheele Noordtsche ende Oostersche Schipvaert, beghinnende vande hoofden oft Voorlant van Enghelant, tot Wyburch ende der Nerve in verscheyden Caerten begrepen: Midtsgaders t'gebruyck van dien. Met grooter neersticheyt nu eerst by een vergadert, ende beschreven door Luycas Janssz, Waghenaer, Stierman, woonende inde vermaerde Coopstadt van Enckhuysen. Cum Privilegio Regiae Maiestatis, et Cancellariae Brabantiae.
    Ghedruct tot Leyden, by Christoffel Plantijn, voor Luycas Janssz Waghenaer van Enckhuysen. Anno M.D.LXXXV.
Lucas Jansz Waghenaer

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Bekijk de scans (127)

Niet raadpleegbaar

Eerste en tweede deel in één band

Bevat 44 kaarten in koperdruk

Op de titelpagina in pen de handtekening ' R.W. v. Pabst'

Zie facsimile studiezaal: GEO F 515

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in