Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ministerie van Justitie: Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR) » filegrp 2248-2254 - Zoeken: collaboratie

Naam archiefblok:
Ministerie van Justitie: Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging (DGBR)

  • 2248, Adelhütte - Just
  • 2249, Kaal - Zwipf
  • 2250, Aalders - Jurrith
  • 2251, Nagel - Schmerder
  • 2252, Sebelin - Zybell
  • 2253, Aalders - Hoffmann
  • 2254, Keulers - Zybell

De drie kaartsystemen bevatten gegevens over activiteiten van personen in het bezette Nederland op basis van informatie uit en over Nederland, dat door de Nederlandse regering in Londen is ontvangen. De kaartsystemen zijn door het Bureau Inlichtingen te Londen aangelegd en bijgehouden. Het onderscheid tussen de drie kaartsystemen is niet duidelijk: ze bevatten gedeeltelijk dezelfde gegevens. Na de bevrijding zijn ze aan opsporingsinstanties overgegeven, laatstelijk aan het Bureau Coördinatie.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in