Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Batavia Electrische Tram Maatschappij » filegrp 3-10 - Zoeken: batavia

Naam archiefblok:
Batavia Electrische Tram Maatschappij

  • 3, Ingekomen kwitanties van Hartsinck & Co. 1897.
  • 4, Prospectussen van aandelenemissies. 1897-1911.
  • 5, Jaarbalansen, financiële jaarverslagen, rapporten aan aandeelhouders. 1898-1911.
  • 6, Inventaris van het Amsterdamse kantoor, met lijst van het bedrijfsarchief. 1930.
  • 7, Rekening-courantboekje met het Amsterdamsche Trustee Kantoor. 1931-1946.
  • 8, Jaarstukken. 1930-1931.
  • 9, Stukken betreffende aandelen-emmissies: circulaires, advertenties, correspondentie. 1931-1951.
  • 10, Assurantiepolissen, met correspondentie. 1900-1925.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in