Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Collectie 1902 » Inventaris nr. 49

Naam archiefblok:
Collectie 1902

 • a, Akte waarbij Maximiliaan, hertog van Oostenrijk en Bourgondië verklaart dat de heerlijkheden en landen rond Abcoude en Vredeland voortaan bij Holland behoren, 1483. Afschrift.
 • b, Rapport van de Staten-Generaal over de staat van Nederlands Oost-Indië in 1688; door Robbert Padbrugge, raad en commandeur van de retourvloot, overgegeven op 23 december 1689.
 • c, Idem, door Daniel Braams, boekhouder-generaal te Batavia en commandeur van de retourvloot overgegeven op 2 mei 1688.
 • d, "Resolutie ende rapport rakende de extra-ordinaire gezant van Moscovien, Vasili Timothewits Posnikhof op sijne gedane propositie aan Amsterdam". Afschriften, 1688, april 20 en 30
 • e, Verklaringen van de landmeters Jan Dircsxz. Soutman en Cornelis Symonszoon, die in opdracht van de stad Amsterdam de dijken, duinen en zeegaten van Huisduinen, Den Helder, Het Nieuwe Diep, Texel met het Eyerlandt, West- en Oostvlieland, Terschelling en de zeegaten daartussen gemeten hebben in 1676. Afschriften.
 • f, Staat van de repartitie, z.d.
 • g, Inventaris van de goederen en ammunitie in de magazijnen van de stad Amsterdam, 1687
 • h, Missive van C. van Aerssen van Sommelsdijk uit Suriname gericht aan de Staten-Generaal. Afschrift, 1685 februari 18
 • i, Missive van de Tsaar van Rusland aan de Staten-Generaal, 1750
 • j, Extract uit het "Groot Memoriaalbouck"op de secretaris van 19 maart 1588; en van een resolutie van de Stad Amsterdam, genomen op 3 september 1616 betreffende de garnizoenen in de stad.
 • k, Memorie over het afhalen van houtvrachten uit havens liggende in het gebied van de koning van Zweden. Afschrift, 2e helft 17e eeuw
 • l, Resolutie van de Algemene Congreratie van de Voortplantsingspropaganda [Propaganda Fide], gehouden op 1 oktober 1663. Afschrift in het Italiaans.
 • m, Voorstel van de stad Amsterdam van 20 juni 1685 betreffende de convooien en licenten. Met bijlage. Gedrukt.
 • n, Memorie rakende het tabakgebruik in Zweden, 17e eeuw
 • o, Translaat van een brief van Dirck Hendrik Riselman aan Thomas Hees, 1684 januari
 • p, Gedrukte extract-resolutie van de vroedschap van Amsterdam betreffende de moeilijkheden met Frankrijk, 1684 februari 28
 • q, Idem betreffende de Spaanse Nederlanden, 1684 februari 1
 • r, Stukken betreffende de handelsproblemen met Denemarken en Noorwegen, 1683-1684
 • s, "Gepasseerde in de conferentie met de heeren geallieerden op 28 april 1684". Afschriften.
 • t, Resolutie van de Gedeputeerden van Amsterdam rakende de convooien. Afschrift, ca. 1684
 • u, Gedrukte deductie van de vroedschap van Amsterdam rakende de Staat van Oorlog, 1685 januari 8
 • v, [leeg].
 • w, Gedrukte secrete deductie van Amsterdam rakende de oorlogstoestand in Frankrijk, 1684 juni 14
 • x, Memorie rakende de rooms-katholieke koning Jacobus van Engeland en het gevolg hiervan voor de protestantse religie, 1688
 • y, Exracten uit missiven van Colyer, resident in het Ottomaanse Rijk te Constantinopel, 1687-1688
 • z, Journaal van de overwinning die de gouverneur Jean van Scharpenhuysen op de Franse vloot in Suriname heeft behaald. Afschrift, 1689
 • aa, Memorie van Govert de Bruijn over de tollen van Denemarken, ca. 1687
 • bb, Brief van Jacob van der Meer gericht aan Nicolaas Witsen betreffende deze tollen, 1687 maart 21
 • cc, Journaal in het Engels betreffende de ontdekking van het koninkrijk Quivira bij Peru, 1661. Afschrift.
 • dd, Rapport aan de Staten-Generaal over de staat van Nederlands Oost-Indië in 1687, door Ja. Couper commandeur van de retourvloot, op 16 december 1688 overgegeven.
 • ee, Journaal in het Nederlands betreffende de ontdekking van Quivira.
 • ff, "Staet van de oncosten op de expeditie naar Engeland", 1689
 • gg, "Secreete staet van de lasten en het inkomen van West-Vrieslandt en het Noorderkwartier"; volgens de resolutie van 26 september 1687. Gedrukt.
 • hh, Idem van het Zuiderkwartier.
 • ii, Aantekeningen over theologische stromingen, z.d.
 • jj, Stukken rakende de lasten van Holland in 1688-1689.

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt de stukken kosteloos in de studiezaal inzien, klik daarvoor op de knop ‘reserveren’.

Tegen betaling kunt u scans bestellen via de knop ‘In winkelwagen’. U geeft dan een maatwerk scanopdracht. Hiervoor betaalt u een starttarief van € 16,75. U ontvangt dan van ons een offerte voor de bijkomende scankosten. De startkosten van € 16,75 worden niet teruggestort wanneer u besluit de scans niet te bestellen. De bestelde scans krijgt u, zodra ze gereed zijn, toegezonden via WeTransfer.

Acties

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in