Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bureau Antecedentenonderzoek Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (BURAM) » Inventaris nr. 1

Naam archiefblok:
Bureau Antecedentenonderzoek Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (BURAM)

  • a, Notulenboek Deel I en II 1946.
  • b, Proces-verbalen betreffende het verhoor van S. Woudstra inzake de Simpangclub te Soerabaja, 1948.
  • c, Ingekomen brieven van de Commissie voor Indische Zaken 1946.
  • d, Ingekomen en uitgegane stukken, Staatsbladen, Weekbladen voor de Nederlandse Bond van Gemeente-Ambtenaren, vergaderstukken en aanwijzingen betreffende aan te nemen houding in geval van bezetting, 1946.
  • e, Brieven over- en uit Indië betreffende o.a. de Commissie Onderzoek Gedragingen Burgerlijk Overheidspersoneel 1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in