Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren » Inventaris nr. 17

Naam archiefblok:
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren

 • A., Stukken betreffende zijn werkzaamheden in Zwitserland.
 • 1., Aantekeningen van biologische en natuurkundige aard, bestemd voor studiegebruik, met insectenflora van kevers. 1893-1904 en z.j. 1 omslag
 • 2., Kranteknipsel uit het Berner Tageblatt, houdende verslag van een lezing van Wurth over het plantenleven in de Alpen. 1904 1 stuk
 • 3., Circulaire, houdende voorschriften voor vrije invoer van etnografische goederen in Zwitserland , daterend uit 1895. z.j. 1 stuk
 • B., Stukken betreffende zijn werkzaamheden in Malang, Nederlandsch- Indië.
 • 4., Ingekomen brieven van Groneman uit Jogjakarta over een zending etnografische voorwerpen, met etnografische aantekeningen en brieven van Indonesiërs diengaande. 1909-1913 en z.j. 1 omslag
 • 5., Uittreksel van een artikel van S. Honi, medewerker van het Keizerlijk Landbouwkundig Onderzoeksbureau in Nishigahara (Tokyo, Japan) over de oorzaken van bloedziekten van bamboe. Duits. 1911 1 omslag
 • 6., Correspondentie met S.H. Koorders over botanische onderzoeksresultaten op de top van Ardjoena en het botanisch station Lalidjiwa, met botanische aantekeningen over Oost- Java en afschriften van brieven om inlichtingen. 1913-1916 en z.j. 1 omslag
 • 7., Aantekeningen en afschriften van artikelen over de werking van de vulkaan Raoeng (residentie Besoeki). 1917 en z.j. 3 stukken
 • 8., Concept- rapport van Wurth als directeur van het proefstation Lawang over de bestemming die de bevolking aan de op de Welirang (Ardjoeno) gewonnen zwavel geeft. 28 maart 1918 1 stuk
 • 9., Ingekomen brief van Staugaard, houdende verslag van zijn tocht naar de hoogste top van het Wili- gebergte. 2 juni 1918 1 stuk
 • 10-12, Stukken betreffende een onderzoek naar de bodemgesteldheid in de omgeving van de vulkaan Kloet (Goenoeng Keloet) na een uitbarsting. 1919-1920 3 omslagen
 • 13., Afschriften van brieven aan Sibinga Mulder houdende dankzegging voor zijn mededelingen over het proefstation Lawang en aan Tjokerda Gede Rake Soekawati over een zekere koperen kom. z.j. 1 katern
 • 14., Concept van een artikel Aus dem Hochgebirge von Central- und Ost-Java, met foto's en aantekeningen. z.j. 1 omslag
 • 15., Concept van een artikel over "merkwaardige biologische bijzonderheden bij planten der vloedbosschen (Mangrove)" met botanische aantekeningen. z.j. 1 omslag
 • 16., Verslag van H.N.S. van der Sar van een tocht naar het gebergte in Lombok, met situatieschets. z.j. 2 stukken


Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren nummer 17, afkomstig van het Koninklijk Instituut voor de Tropen.

Wurth was directeur van het proefstation Malang.

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt de stukken kosteloos in de studiezaal inzien, klik daarvoor op de knop ‘reserveren’.

Tegen betaling kunt u scans bestellen via de knop ‘In winkelwagen’. U geeft dan een maatwerk scanopdracht. Hiervoor betaalt u een starttarief van € 16,75. U ontvangt dan van ons een offerte voor de bijkomende scankosten. De startkosten van € 16,75 worden niet teruggestort wanneer u besluit de scans niet te bestellen. De bestelde scans krijgt u, zodra ze gereed zijn, toegezonden via WeTransfer.

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in