Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren » Inventaris nr. 1

Naam archiefblok:
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren

 • 1., Tekst van een vonnis van de Raad van Kerta's te Denpasar, houdende vrijspraak van vier verdachten van het ten onrechte voeren van de titel van Goesti, 13 februari 1913. Afschrift. z.j. 1 stuk
 • 2., Ingekomen nota's en rapporten over zoutwinning in de dessa Boetki. 4 december 1906 en z.j. 3 stukken
 • 3., Tekst van een vonnis van de Raad van Kerta's te Tabaron tegen twee personen, beschuldigd van diefstal met braak, met processenverbaal van het verhoor. 3 augustus 1918 2 stukken
 • 4., Afschrift van een enquêteformulier over de hygiënische toestand in de residentie Bali, met ingekomen antwoord van de afdeling Boeleleng. 24 april 1919 2 stukken
 • 5., Nota betreffende het vervaardigen van een aarden "schrijfsteen" in de desa Njitdak (residentie Kediri), in het Maleis, 1919. Afschrift. z.j. 1 stuk
 • 6., Statuten van de handelsvereniging Braja Oetama in het district Penebel, teksten in het Maleis en Sanskriet. 1919 4 stukken
 • 7., Tekst van een proclamatie van Heyting naar aanleiding van voorspellingen van de ondergang van de wereld door de aanraking met een komeet, in het Maleis en Sanskriet. 16 december 1919 1 stuk
 • 8., Afschrift van een deel van een rapport van de assistent-resident van Zuid- Bali, houdende verslag van beraadslaging van 15 juni 1920 over de verhoging van de landrente aldaar. 28 juli 1920 1 stuk
 • 9., Ingekomen "Handleiding voor volkstellers". Gedrukt. 1920 2 deeltjes
 • 10., Staat van uit te geven vergunningen voor het houden van hanengevechten in Denpasar, Maleis. 1920 1 stuk
 • 11., Arbeidsbepalingen van de plantage Sekohe Margo Hoetama in het district Penebel. Tekst in het Maleis en Sanskriet. 1921 1 stuk
 • 12., Statuten van de sociale vereniging "Boedi Roekan" in Singaradja, Maleis. z.j.(ca. 1921) 1 stuk
 • 13., Rondzendbrief van de controleur van Singaradja naar aanleiding van de viering van het Mejepi aldaar, met signaturen van Europeanen. 28 maart 1922 1 stuk
 • 14., Tekst van een rede van Heyting, hoofd van het plaatselijk bestuur van Singaradja naar aanleiding van het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina. 6 september 1923 1 stuk
 • 15., Ingekomen circulaires in het Maleis en het Sanskriet, houdende melding van de oprichting van een maandblad Pemberita Sara Poestaka, over de cultuur van Bali. 1923 2 stukken
 • 16., Javaanse tekst, houdende een beschrijving van het Oude Rijk van Mengoei (Mengwi), 12 november 1921. Met aantekeningen van Heyting. 1924.
 • 17., "Inhoudsopgave van de afschriften (op lontar en papier) der muzieklontaris voor de Balinese Gambang, verzameld door L.C. Heyting, Controleur B.B. gedurende de jaren 1921-1923". z.j. 1 stuk
 • 18., Nota in het maleis betreffende de procedures voor het houden van een "slamatan" voor een drie maanden oud kind. z.j. 1 stuk
 • 19., Rapport in het Balinees, getiteld "Pekarjan djoeroe tjaktjak djamnâ", zijnde vermoedelijk een overzicht van de situatie in een bepaalde streek. z.j. 1 omslag
 • 20., Balinese tekst, getiteld "Atoeran Sekît Soebak", houdende bepaalde reglementen in het district Penebel. z.j. 1 stuk


Lijst van stukken van L.C. Heyting, 1913-1924:

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt de stukken kosteloos in de studiezaal inzien, klik daarvoor op de knop ‘reserveren’.

Tegen betaling kunt u scans bestellen via de knop ‘In winkelwagen’. U geeft dan een maatwerk scanopdracht. Hiervoor betaalt u een starttarief van € 16,75. U ontvangt dan van ons een offerte voor de bijkomende scankosten. De startkosten van € 16,75 worden niet teruggestort wanneer u besluit de scans niet te bestellen. De bestelde scans krijgt u, zodra ze gereed zijn, toegezonden via WeTransfer.

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in