Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren » Inventaris nr. 33

Naam archiefblok:
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren

 • 1., Proefschrift van J. Kiers getiteld "De bevelen des Konings. De verhouding van koning , minister en landvoogd historisch verklaard", 1938
 • 2., Documentatie en correspondentie van en aan R. Kiers betreffende invrijheidsstelling van haar echtgenoot J. Kiers, april 1950 - november 1950
 • 3., Correspondentie van Luc Kiers met verzoeken om medewerking aan de invrijheidsstelling van J. Kiers, oktober 1950 - december 1950
 • 4., Brief van J. Kiers aan de procureur-generaal te Jakarta met verzoek om bespoediging invrijheidsstelling, 17 november 1950
 • 5., Brieven van de procureur-generaal van Indonesië aan o.a. het ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende de vrijlating van J. Kiers alsmede een brief inzake het ontslag van J. Kiers uit de gevangenis, 1950-1951
 • 6., Krantenknipsels over de geuite beschuldigingen jegens sultan Hamid II en zijn adviseur J. Kiers, die resulteerden in de gevangenschap in een Indonesische gevangenis, 1950-1978
 • 7, Bewijs van ingezetenschap van Indonesië van J. Kiers, 10 oktober 1951
 • 8., Brieven van gevangen in Djokja-gevangenis over situatie aldaar aan mr. L. Tielenius Kruythoff en Dr. J. Kiers 1951
 • 9., Persoonlijke brieven van sultan Hamid II ("Max") aan J. Kiers, 1952-1974
 • 10., Ingekomen uitnodigingen voor de bruiloft van dr. Anak Agung Gde Putere en Anak Agung Isteri Aryati (12-12-1980) en de koninklijke crematie ceromonie van Anak Agung Niang Agung en Anak Agung Isteri Agung (23-8-1992) in de Puri Agung Gianyar op Bali1980, 1992
 • 11., Briefwisseling tussen J. Kiers en dr. Ide Anak Agung de Agung te Gianyar (Bali), 1982-1995
 • 12., Kopieën van krantenartikelen betreffende R.P.P. Westerling, 1983, 1999
 • 13., Citaten uit de briefwisseling tussen J. Kiers en zijn echtgenote in Nederland betreffende de politieke toestand in Indonesië en Kiers' gevangenschap in de periode 1949-1950, oktober 1994
 • 14., Curriculum Vitae van J. Kiers, z.d

Door een particulier in ca. 2000 geschonken aan het Nationaal Archief.

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt de stukken kosteloos in de studiezaal inzien, klik daarvoor op de knop ‘reserveren’.

Tegen betaling kunt u scans bestellen via de knop ‘In winkelwagen’. U geeft dan een maatwerk scanopdracht. Hiervoor betaalt u een starttarief van € 16,75. U ontvangt dan van ons een offerte voor de bijkomende scankosten. De startkosten van € 16,75 worden niet teruggestort wanneer u besluit de scans niet te bestellen. De bestelde scans krijgt u, zodra ze gereed zijn, toegezonden via WeTransfer.

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in