Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren » Inventaris nr. 12

Naam archiefblok:
Losse Aanwinsten Indische Bestuursambtenaren

  • 1., Vervolg- memorie van overgave van Graf als aftredend controleur van de onderafdeling Djambi over de periode december 1936- december 1938. Getypt. z.j. (1939) 1 deel
  • 2., Memorandum van Graf over de door de Islam gepredikte djihad als motivatie van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Gestencild. 8 juni 1949 1 stuk
  • 3., Memorandum, opgesteld na een bezoek aan Djambi. Doorslag, getypt. 4 juli 1949 1 stuk
  • 4., Memorandum over de profetieën van de Javaanse held Djojobojo, vorst van Kediri (12e eeuw) en hun interpretatie tijdens de soevereiniteitsoverdracht. Getypt. 14 november 1949 1 stuk
  • 5., Verslag van een dienstreis naar Djocja van 16 tot 20 maart 1950. Gestencild. 23 maart 1950 1 stuk


Louis Ignace Graf werd op 17 augustus 1908 in Brussel geboren. Zijn eerste standplaats als bestuursambtenaar in Nederlandsch- Indië was Poerwokerto op Java, 1934. Van december 1936 tot december 1938 was hij controleur van de onderafdeling Djambi op Sumatra. Daarna werd hij overgeplaatst naar Padangpandjang in de residentie Sumatra's Westkust. In april 1942 werd hij geïnterneerd door de Japanners.

Na 1945 was hij niet meer in de bestuursdienst werkzaam. In 1946 stichtte hij dagbladen in Pandang en op Banka. Van september 1946 tot mei 1947 was hij werkzaam op het departement van Binnenlands Bestuur in Batavia, waar hij de afdeling Voorlichting oprichtte. Na acht maanden ziekteverlof in Nederland keerde hij terug naar Indonesië. Toen werd hij hoofdambtenaar ter beschikking voor Islamitische Zaken, verbonden aan het Kabinet van de Luitenant Gouverneur- Generaal onder leiding van dr. P.J. Koets. Tijdens de tweede politionele actie, eind 1948, was hij voorlichter in Boekittingi (Fort de Kock), West Sumatra. Hij woonde de ondertekening van de soevereiniteitsoverdracht in Batavia bij. Daarna was hij tot mei 1953 verbonden aan de afdeling Politieke Zaken van het Hoge Commissariaat van het Koninkrijk der Nederlanden in Djakarta, waarna hij naar Nederland terugkeerde. Van december 1954 tot mei 1958 was hij werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, gevolgd door plaatsing als ambassaderaad op de ambassade in Ankara tot 1 april 1963 en daarna tot eind september 1968 in dezelfde funktie op de ambassade in Praag. Hij sloot zijn carrière af als ambassadeur in Sofia van januari 1969 tot september 1973. Uit de overgedragen stukken blijkt dat Graf een kritische geest heeft. Hij is ervan overtuigd dat de soevereiniteitsoverdracht eerder te laat dan te vroeg is gekomen, omdat het koloniale gezag, zeker voor de Indonesische intellectuelen, drukkend was. Hij zag niets in een federale staat Indonesië, zoals deze bij de soevereiniteitsoverdracht tot stand was gekomen.

Losse aanwinsten Indische Bestuursambtenaren, nr. 12.

Dit inventarisnummer is niet digitaal beschikbaar. U kunt de stukken kosteloos in de studiezaal inzien, klik daarvoor op de knop ‘reserveren’.

Bestel scans via de knop 'In winkelwagen'. Per inventarisnummer betaalt u € 0,01 (tarief voor maximaal 15 inventarisnummers). Als u slechts een deel van het inventarisnummer gescand wilt hebben geef dit dan zo specifiek mogelijk aan. De bestelde scans krijgt u toegezonden via WeTransfer.
Bestelt u meer dan 15 inventarisnummers of bestelt u kaarten waarbij het origineel groter is dan A3, dan krijgt u eerst een offerte voor de opzoek- en onderzoekskosten en scankosten.

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in