Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Microfilms Brieven J.H. Lance (British Commissary for the Pression of the Slave Trade) uit Suriname » Inventaris nr. 1

Naam archiefblok:
Microfilms Brieven J.H. Lance (British Commissary for the Pression of the Slave Trade) uit Suriname

 • 1, John Lance's commission as Arbitrator signed by King George IV. 1822
 • 2, "Lance's pedigree of descent from King Robert of Scotland".
 • 3, "Gavin Elliott, J.H.L.'s great-grandfather, a letter to his betrothed".
 • 4-5, "Gavin Elliott, his account of the Elliott family, written in the family Bible and copied therefrom by his grandson J.H.L.(ance)".
 • 4, Bestanddeel 1.
 • 5, Bestanddeel 2.
 • 6, Geboorteuitreksel van Jaccombe Church Hands, 1793. Vermeldt dat Lance op 19 April 1793 geboren werd. Is in potlood bijgeschreven dat hij in 1877 overleden is. 1793
 • 7, Toelatingsbewijs tot "Middle Temple", in latijn. (juristenvereniging?)
 • 8, Dito in Engels, met zegel, 10 Mei 1815, ook nog "degree of utter bar". 24 Nov. 1820
 • 9, Brief van Fitzhugh aan J.H.L. waarin hij deze op de hoogte stelt van een vakature in Suriname. Jan. 1822
 • 10, Referentiebrieven (kopieën) ten behoeve van Lance geschreven door een zekere Charles Butter, tutor, en een zekere Dr. Keate, school hoofd van Eton.
 • 11, Brief van Lance aan zijn zus Betsy, waarin hij vermeldt dat zijn aanvaarding van zijn benoeming uitgesteld is. 14 Maart 1822
 • 12, Brief van Lance aan Betsy vanuit Parijs. 3 Aug. 1822
 • 13, Brief aan zijn moeder. Verslag van reis door België, Nederland. 3 Sept. 1822
 • 14, Vrachtbrief van spullen Lance, verscheept vanuit Rotterdam naar Suriname. 21 Nov. 1822
 • 15, Gouvernements Blad, no. 9, 17 Sept. 1818, "Proclamatie betreffende den Slavenhandel" afkondiging Koninklijk Besluit van 17 Sept. 1818
 • 16-17, Brief vanuit Demarara. 25 Dec. 1822
 • 16, Bestanddeel 1.
 • 17, Bestanddeel 2.
 • 18, Eerste brief uit Suriname, aan zijn moeder, ter hoogte van Fort Amsterdam. 7 Jan. 1823
 • 19, Halve brief, kennelijk van één van de Caraibische eilanden ontvangen. 31 Jan. 1827
 • 20, Brief aan zijn moeder vanuit Paramribo. 23 Jan. 1823
 • 21, Brief aan zijn zus, Betsy. 18 Jan. 1823
 • 22, Brief aan zijn moeder. 31 Jan. 1823
 • 23, Lijkt wel ingenomen met de gouverneur; ziet niet zo veel kans om met veel Hollanders om te gaan, daar deze hem negeren. Over Lefroy die kennelijk vanuit Londen een reprimande heeft gekregen: "I am happy to say he has had such a hard rap over the knuckles for exceeding his commission and instructions that it will make him more quiet for the future and come into my plan of not going a jot beyond the letter of either which will make it much pleasanter for all parties, for he. is wonderfully hated and unpopular for his meddling and interference where he had no business. However I am afraid it is impossible for him to live quietly and peaceably for he told me he was bred up in an attorney's office which accounts for nearly everything".
 • 24, Brief aan zijn vader, 1823, tweede paasdag. Vijf dichtbeschreven velletjes met een verslag van de kolonie. Zeer veel details. 1823
 • 25, "Journal of my proceedings from the 3d of April the day of Mr. Lefroy's departure"
 • 26, Brief aan zijn moeder. 2 Mei 1823
 • 27, Brief aan Betsy. 6 Juni 1823
 • 28, Brief aan zijn moeder. 21-22 Juli 1823
 • 30, Brief aan Betsy. 12 Augustus 1823
 • 31, Brief aan zijn vader. 3 Sept. 1823
 • 32, Brief aan zijn moeder. 28 September 1823
 • 33, Brief aan Betsy. 16 Oct. 1823
 • 34, Brief aan Betsy. 27 Oct. 1823
 • 35, Brief aan zijn moeder. 5 Dec. 1823
 • 36, Brief aan zijn vader. 17 Dec. 1823
 • 37, Brief aan zijn vader. 20 Dec. 1823
 • 38, Surinaamsche Courant van vrijdag 9 Januari 1824
 • 39, Ontbreekt.
 • 40, Brief aan Betsy. 3 Maart 1824
 • 41, Waterverfschildering; landschap.
 • 42-43, Brief aan zijn moeder 4 April en 14 Mei 1824
 • 42, Bestanddeel 1.
 • 43, Bestanddeel 2.
 • 44, Kwitantie voor 3 maanden huur.
 • 45, Brief aan Betsy. Gebabbel, geroddel over Lefroy. 21 Juni 1824
 • 46, Vrachtbrief.
 • 47-48, Brief aan Betsy, Fort Amsterdam. Uit de brief blijkt dat Betsy kennis gemaakt heeft met Lefroy in Engeland. "I am glad you like Lefroy so well, but he has taken too much pains to write himself down an ass to suffer your good opinion of him to change mine ..... " " .... you are not the only lady that the has persuaded he is a most wonderful clever fellow". 18 Juli 1824
 • 47, Bestanddeel 1.
 • 48, Bestanddeel 2.
 • 49, Brief aan Betsy, maakt melding van en beschrijft tocht in het binnenland van Suriname. 4 Februari 1825
 • 50, Brief aan zijn vader. 21,22 Feb. 1825
 • 56, Brief aan zijn moeder. 17 Maart 1825
 • 57, Brief aan zijn vader. 19 April 1825
 • 58, Brief aan Betsy. 27 Mei 1825
 • 59, Brief aan zijn moeder. 25 Juni 1825
 • 60, "Geprivilegeerde Surinaamsche Courant", plus Supplement. 18 Juli 1825
 • 61, Ontbreekt.
 • 62, Brief aan zijn moeder. 1 Aug. 1825
 • 63, Brief aan zijn vader. 13 September 1825
 • 64, Brief aan zijn moeder. zonder datum
 • 65, Brief aan zijn vader. 14 Nov. 1825
 • 66, Brief aan zijn moeder. 31 Dec. 1825
 • 67, Rekening voor de aankoop van een slaaf, "Klaas", f 2000,-. 1 Nov. 1825
 • 68, Brief aan Betsy. 25 Nov. 1825
 • 69, Brief aan Betsy. 30 Nov. 1825
 • 70, Brief aan Betsy. 22 Feb. 1826
 • 71, Fragment van een brief aan zijn vader.
 • 72, Brief aan zijn moeder. 7 April 1826
 • 73-74, Brief aan zijn moeder. 21 Mei 1826
 • 73, Bestanddeel 1.
 • 74, Bestanddeel 2.
 • 75, Brief aan zijn vader. 11 Juli 1826
 • 76, Gouvernements Blad, no. 5, 1826. 1826
 • 77, Gouvernements Blad, no. 2, 1826. 1826
 • 78, "Surinaamsche Courant", no. 33, dinsdag 25 April 1826, plus Supplement. 25 April 1826
 • 79, Brief aan Betsy. 1 Aug. 1826
 • 80, Journaal. 2 Aug. 1826 tot 17 Sept
 • 81-82, Brieven aan zijn vader. 5 Oct. 1826
 • 81, Bestanddeel 1.
 • 82, Bestanddeel 2.
 • 83, Brief aan zekere Master Hall. 16 Oct. 1826
 • 84, Brief aan zijn moeder. 24 Nov. 1826
 • 85, Brieven aan Betsy. 6 en 11 Dec. 1826
 • 86, Vervolg brieven aan Betsy.
 • 87, Brief van De Veer. 7 Dec, 1826
 • 88, Brief aan zijn vader, vanuit Port d'Espagne, Trinidad. 24 Dec. 1826
 • 89, Officiële oorkonde van toestemming voor Lance de kolonie te verlaten. Ook voor zijn bediende de Vrijneger James Venture. 7 Dec. 1826
 • 90-91, Brief aan Betsy, vanaf Barbados. 25 Feb. 1827
 • 90, Bestanddeel 1.
 • 91, Bestanddeel 2.
 • 92, Brief aan zijn moeder, details over Barbados. 9 Maart 1827
 • 93, Brief aan Betsy. Is terug in Paramaribo. 19 April 1827
 • 94, Brief aan zijn moeder. 25 Mei 1827
 • 95, Brief aan Betsy. 12 Juni 1827
 • 96, Brief aan zijn vader bij aankomst Lance in Engeland. Sept. 8, 1827
 • 97-98, Kwitantie Douane.
 • 97, Bestanddeel 1.
 • 98, Bestanddeel 2.
 • 99, Vertaling van protestbrief geschreven door Ned. Ambassadeur in London, A.R. Falck aan Lord Dudley in verband met het boek en het optreden van. Lefroy.
 • 100, Brief van het Foreign Office met toestemming om zijn verblijf in Engeland te verlengen. 23 April 1828
 • 101, Kort bericht van Bandinel. 26 Sept. 1828
 • 102, Benoeming van Lance als opvolger van Lefroy tot rechter in Suriname. 26 Sept. 1828
 • 103, Klad van brief van Lance aan Backhouse (Foreign Office) waarin hij zijn benoeming aanvaardt.
 • 104, Brief van Foreign Office, waarin Lance's nieuwe salaris vastgesteld wordt.
 • 105, Brief van Foreign Office waarin toestemming vermeld wordt van Ned. regering om een Engels schip Lance naar Suriname te laten brengen.
 • 106, Franse versie van protestbrief ned. ambassadeur. 2 Dec. 1828
 • 107, Brief aan zijn vader, vanaf het schip dat hem terug naar Suriname zal brengen.
 • 108, Brief aan zijn moeder, ook nog vanaf schip terwijl het voor de Engelse kust ligt.
 • 109, Brief aan zijn moeder; ter hoogte van Madeira. 28 Jan. 1829
 • 110, Brief aan zijn vader vanuit Suriname. 27 Febr. 1829
 • 111, Brief aan zijn moeder. 4 April 1829
 • 112, Brief aan Betsy. 8 Juni 1829
 • 113, Brief aan zijn vader. 8 Juli 1829
 • 114, Brief aan zijn moeder. 27 Aug. 1829
 • 115, Brief aan Betsy. October 1829
 • 116, Brief aan zijn moeder. 24 Jan. 1830
 • 117, Brief vnl. over zijn dieren.
 • 118, Brief aan zijn vader. 19 Maart 1830
 • 119, Brief aan zijn moeder. 2 Mei 1830
 • 120, Brief aan Betsy. 23 Juni 1830
 • 121, Brief aan zijn vader. 10 Juli 1830
 • 122, Brief aan zijn moeder. 4 Sept. 1830
 • 123, Brief aan Betsy. 29 Oct. 1830
 • 124, Brief aan zijn vader. 18 Dec. 1830
 • 125, Brief aan zijn moeder. 20 Feb. 1831
 • 126, Brief aan Betsy. 6 April 1831
 • 127, Brief aan zijn moeder. 7 Mei 1831
 • 128, Brief aan zijn vader. 25 Juni 1831
 • 129, Brief aan Betsy. 12 Juli 1831
 • 130, Brief aan zijn vader. 15 Aug. 1831
 • 131, Brief aan zijn moeder. 11 Sept. 1831
 • 132, Brief aan Betsy. 19 Nov. 1831
 • 133, Brief aan zijn vader. 30 Jan. 1832
 • 134, Brief aan zijn moeder. 29 Feb. 1832
 • 135, Brief aan Betsy. 4 April 1832
 • 136, Brief aan zijn moeder vanaf plantage Kleinhoop. 9 Mei 1832
 • 137, Brief aan zijn moeder. 18 Juni 1832
 • 138, Brief aan Betsy. 15 Juli 1832
 • 139, Verklaring van Lance. Aug. 13, 1832
 • 140, Brief aan zijn vader. 31 Aug. 1832
 • 141, Brief van de gouverneur aan Lance. 1 Sept. 1832
 • 142-143, Brief aan zijn moeder. 23 Oct. 1832
 • 142, Bestanddeel 1.
 • 143, Bestanddeel 2.
 • 144, Brief aan Betsy. 25 Dec. 1832
 • 145, Brief aan zijn moeder. 9 Jan. 1833
 • 146, Envelop van "leave of absence". 1833
 • 147, Brief aan Betsy. 12 Feb. 1833
 • 148, "Surinaamsche Courant" van donderdag 7 Maart, 1833
 • 149, Brief aan zijn vader, plantage Kleinhoop, 18 Maart 1833, vanaf Alkmaar (pl.). 21 Maart 1833
 • 150, Brief aan zijn moeder. 19 April 1833
 • 151, Brief aan Betsy. 20 Mei 1833
 • 152, Brief aan zijn moeder. 14 Juni 1833
 • 153, Brief aan zijn moeder. 26 Juli 1833
 • 154, Uitnodiging van de gouverneur voor een maaltijd ter gelegenheid van de verjaardag van de Koning. 24 Aug. 1833
 • 155, Brief aan Betsy, Alkmaar. 19 Oct. 1833
 • 156, Uitgesneden.
 • 157, Brief aan zijn vader. 9 nov. 1833
 • 158-164, uitgesneden.
 • 158, Bestanddeel 1.
 • 159, Bestanddeel 2.
 • 160, Bestanddeel 3.
 • 161, Bestanddeel 4.
 • 162, Bestanddeel 5.
 • 163, Bestanddeel 6.
 • 164, Bestanddeel 7.
 • 165, Klad van brief aan Palmerston, waarin hij om ontslag vraagt.
 • 166, Brief aan Betsy. 7 Mrt. 1834
 • 167-168, Uitgesneden.
 • 167, Bestanddeel 1.
 • 168, Bestanddeel 2.
 • 169, Brief van Foreign Office, waarin hem zijn pensioen, ad £750 toegekend wordt.
 • 170, Schets van James Bandinel (Lance's vertrouwenspersoon bij het Foreign Office) Levensbeschrijving van Bandinel uit "Dictionary of National Biography".
 • 171-174, Afrekeningen van postkoetsen, hotels.
 • 171, Bestanddeel 1.
 • 172, Bestanddeel 2.
 • 173, Bestanddeel 3.
 • 174, Bestanddeel 4.
 • 175, Brief over planten.
 • 176, Brief over planten, van Loddige. 1834
 • 177, Brief aan zijn vader. 2 Oct. 1835
 • 178, Brief van Lance en vrouw aan Betsy. 13 Oct. 1835
 • 179, Uittreksel huwelijksregister, huwelijk van Lance en Louisa Paton. 6 Oct. 1835
 • 180, Akte met huwelijkse voorwaarden,
 • 181-190, Uitgesneden.
 • 181, Bestanddeel 1.
 • 182, Bestanddeel 2.
 • 183, Bestanddeel 3.
 • 184, Bestanddeel 4.
 • 185, Bestanddeel 5.
 • 186, Bestanddeel 6.
 • 187, Bestanddeel 7.
 • 188, Bestanddeel 8.
 • 189, Bestanddeel 9.
 • 190, Bestanddeel 10.
 • 191, Kladje met wat bedragen over de kosten van levensonderhoud in Suriname, huur en loon van bedienden.
 • 192, Verklaring met betrekking tot duur van dienst Lance in Suriname.
 • 193, Lijst van namen van slaven die aan boord van de schoener Snow aangetroffen werden en door het gemengd gerechtshof geëmancipeerd werden.
 • -, Niet genummerde stukken, in het originele boek vastgeplakt.
 • -, Foto's van Lance op oudere leeftijd.
 • -, Tekening van het latere huis van Lance.
 • -, Brief van het Nederlands Gezantschap te Londen, 10 juli 1917, waarin H. Saxe Wyndham (de kleinzoon van Lance) bedankt wordt voor het schenken van enkele oude kaarten van Suriname. De kaarten zijn ondergebracht in de collektie van het ministerie van koloniën.
 • -, Brief van Engelse ambassade te Sofia aan Wyndham.
 • -, Brief van de Royal Horticultural Society aan Wyndham, 1931, waaruit blijkt dat Lance in 1833 een medaille gekregen heeft voor de invoer van een verzameling "Orchideous Epiphytes" uit Suriname. Een soort ervan is later naar lance vernoemd: Oncidium Lancianum.
 • -, Verklaring van Lance, 1843, dat hij nimmer slaven heeft gehuurd van John Bent. Deze is in Suriname gerechtelijke stappen begonnen tegen Lance, omdat laatstgenoemde hem nog geld schuldig zou zijn voor de huur van een aantal slaven in 1823.
 • -, Artikel van april 1938 uit "The Countryman" waarin verslag gedaan wordt van de verzameling brieven die Betsy schreef aan Lance. Deze brieven werden volgens een naschrift in het blad aangeboden door H. Saxe Wyndham. In het artikel wordt ook een passage geciteerd uit een brief van William Lance, een dominee, vader van John Lance, de rechter, over de aankoop van een plantage met slaven.
 • 697 t/m 726, Stukken, brieven e.d. van J.H. Lance zonder inventarisnummer.
 • 708, Brief van E.L. Lance (Betsy), 11 juli 1829. 4 bladzijden dichtbeschreven.
 • 707, Brief van Loddiges aan Lance, 15 juli 1825, over zaden en planten.
 • 703, Brief van Lance, Bannisters, 28th jan. 1821, aan zijn moeder, waarin hij een verloving aankondigt met een zekere Miss Dora Fitzgerald. Hier is kennelijk nooit wat van gekomen.
 • 704, Brief van Lance aan zijn zus Betsy, 11 jan. 1822, waarin hij melding maakt van de waarschijnlijkheid dat hij in dienst zal treden bij het Foreign Office.
 • 705, Brief van George Canning, minister van buitenlandse zaken, oct. 2, waarin hij Lance opdraagt zijn op 7 april 1822 toegekende funktie te gaan bekleden.
 • 697, Waterverfschets. Op achterzijde: "I think this is a sketch of my grandfather John Henry Lance by his sister... (Betsy) when he was a young man" (H.S.W.)
 • 706, Brief van Lance's moeder aan zijn zus, in geval zij komt te overlijden. Moet geld ingesloten geweest zijn. Gedateerd 28 aug. 1823. (Volgens aantekening erbij is de moeder van Lance pas in 1842 gestorven).
 • 712, Engelstalig krantenknipsel, onduidelijke beteknis.
 • 713, Tekening van James Bandinel.
 • 709, Brief van een dominee Elliot aan Lance. [uncle W. Elliot, Simonburn 30 sep. 1832, poststempel Newcastle.]
 • 710, Brief van Palmerston waarin hij Lance 6 maanden verlof toekent; hoort waarschijnljik bij nr. 146.
 • 714, Tekening van Palmerston.
 • 698, Afrekening van een postkoets-toer in Frankrijk.
 • 716, Ontwerp voor een grafsteen voor Elizabeth (Betsy) Lance.
 • 719, Advertentie voor de Oncidium Lanceanum.
 • 717, Foto van twee "meisjes" Paton. Sarah Matilda en William Roger Paton.
 • 715, Briefjes van Louisa aan Betsy, 1852.
 • 711, Brief van zijn moeder aan John Lance, spet. 5th 1834.
 • 720, Briefje van zekere Aglionby aan H.S.W.
 • 718, Brief van Royal Horticultural Society, 1914 waarin gerept wordt over de Oncidium Lanceanum. Hier wordt als sterfdatum van John Lance 10 jan 1878 vermeld.
 • 718, Brief van Zoological Society of Londen, waaruit blijkt dat Lance er lid van was, 1914. Hier wordt als sterfdatum vermeld: Mei 1878.
 • 724, Briefje van Public Record Office, 1963, aan zekere Miss Somers, die de brieven ten verkoop had aangeboden c.q. wilde laten taxeren. P.R.O. slechts geinteresseerd in gelegenheid om te bestuderen of de brieven een belangrijke aanvulling vormen op de officiële correspondentie van Lance.
 • 699, 700, Twee stambomen van de familie.
 • 723, Krantenartikel zonder datum, waarin gemeld wordt dat een zekere Christopher Lance door de republikeinen in Spanje vastgehouden wordt op beschuldiging van het steun verlenen aan de ontsnapping van pro-Franco gezinden uit Madrid.
 • 726, Brief van 18 jan. 1978, van het Ministerie van Algemene en Buitenlandse Zaken Suriname aan Dir. Stichting Sur. Museum, begeleidend de aanbieding van de collectie Lance; met inleiding over Lance en de collectie. Typoscript, 22 pagina's.

Bevindt zich op de studiezaal van het Nationaal Archief in de zelfbediening microfilms.

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in