Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Collectie 197 Familiearchief Van Beresteyn » Inventaris nr. 1733

Naam archiefblok:
Collectie 197 Familiearchief Van Beresteyn

Zie regestenlijsten nr. 33 en 45.

32 1592 oktober 20

Euwout Robbrechtszoon van Schilperoert, schout van den Vrijenban en Adriaen Lenertszoon en Siimon Louriszoon, gezworenen, oorkonden dat Claes Adriaenszoon van Adrichem aan Moyses van Nederveen, cruytmaecker, een derde part van negen hont kooltuin, eertijds behoord hebbend aan het Aeghtenconvent, overdragen.

Oorspr. (Inv. no. 1733). Het aanhangend zegel van de schout is zwaar beschadigd.

43 1598 mei 4

Frans Gherritszoon Ouwe jan, schout van den Vrijenban, Adriaan Lenertszoon ende Claes Corneliszoon ghesworens oorkonden dat Claes Adriaenszoon van Adrichem aan Jacob Huygenszoon van der Bussen tweederde deel van negen hont kooltuyns, voormalig bezit van het Aeghtenconvent, overdraagt, onder voorwaarde dat Moyses van Nederveen een slagboom mag aanbrengen in de aangrenzende sloot, waarvan ook Jacob Huygens een sleutel toekomt.

Oorspr. (Inv. no. 1733). Het zegel van de schout is verloren gegaan.

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in