Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Commissie Onderzoek Gedragingen Marinepersoneel Nederlands-Indië (WO2) » Inventaris nr. 84

Naam archiefblok:
Commissie Onderzoek Gedragingen Marinepersoneel Nederlands-Indië (WO2)

 • Map 1: Omslag Tromp: S 11, S 23 en S 12
 • -, Stukken betreffende de gevechtsacties van de Hr. Ms. Tromp in 1942 en de daarbij opgelopen beschadigingen van de Tromp, alsmede een reisrapport van de kpt-ltz J.B. de Meester over de reis van de Hr. Ms. Tromp van Soerabaja naar Sydney.
 • -, Rapport inzake de verdediging, vernieling en evacuatie van Soerabaja, 1942.
 • Map 1: Omslag Janssens: S 1, S 6, S17
 • -, Rapporten van de evacuatie van Tjilatjap, en de overtocht van het marinetransport met de ms. Janssens, van Tjilatjap naar Fremantle, 1942-1943
 • Map 1: Omslag diversen: S 16
 • -, Reisrapporten over het traject Soerabaja - Fremantle van de commandanten van de Hr. Ms. Divisie Mijnenvegers IV, ltz 2e klasse, J.J.C. Korthals Altes en H. Deekens.
 • -, Verslag van de gebeurtenissen aan boord van de Hr. Ms. Krakatau, december 1941-maart 1942
 • -, Beschouwingen van de vice-admiraal C.E.L. Helfrich, naar aanleiding van een ingezonden rapport van de ltz 1e klasse, G.J.W. van Waning over de verdediging en organisatie van het geallieerde commando in de south west pacific, 1942
 • -, Personeelsstaten marinepersoneel gelegerd/afkomstig uit Bali en Bangkok.
 • Map 2:
 • -, Rapport van de ltz 1e klasse J. Bekkering Vinckers inzake krijgsverrichtingen aan boord van de Hr. Ms. Java in de slag in de Javazee, d.d. 27 feb. 1942
 • -, Voordracht van de vice-admiraal P. Koenraad over hetgeen is voorgevallen in de tweede helft van februari 1942 in de omgeving van de vlootbasis Soerabaja.
 • -, Rapport van bevindingen van de sergeant-schrijver M. Legrand over de ondergang van de Hr. Ms. Java in 1942
 • -, Rapport van de officier MSD 1e klasse ir. N.J.C. Smit inzake de krijgsverrichtingen en ondergang van de Hr. Ms. Piet Hein alsmede de tocht met enige overlevenden op een vlot naar Noesa Penida.
 • -, Rapport van de ltz 3e klasse, A.A.H. van IJsel Smits inzake de krijgsverrichtingen en ondergang van de Hr. Ms. Piet Hein tijdens de slag in de Straat van Badoeng.
 • -, Rapport van J.H. van de Wall inzake het aanspoelen van een vlot aan de kust met daarin een dode, waarschijnlijk de commandant van de torpedobootjager Piet Hein.
 • -, Rapport van lt. A.C.J. Riel inzake de krijgsverrichtingen en ondergang van de Hr. Ms. Piet Hein met als bijlage een situatieschets waar vermoedelijk de commandant van de torpedobootjager Piet Hein ligt begraven.
 • -, Verklaring van matroos F. Bosch over zijn bevindingen van de laatste uren aan boord van de Hr. Ms. Java tijdens de slag in de Javazee.
 • -, Rapport van de matroos H.L. Vossenaar inzake de laatste uren van de pastoor Van Ravenstijn tijdens de slag in de Javazee aan boord van de Hr. Ms. Java.
 • -, Rapport van de voorzitter COG-Australië inzake de wijze waarop de vernieling plaats vond van het marinevliegkamp Morokrembangan, dit n.a.v. processen-verbaal van enige ex-gevangenen.
 • -, Rapport van verrichtingen van het Marinebataljon Oost-Java, met organisatieschema, maart 1942 opgesteld door de commandant, de ltkol der mariniers W.A.J. Roelofsen.
 • -, Rapport van de ltz 2e klasse, H.D.B. Beudeker inzake het verloren gaan van de onderzeeër Hr. Ms. O 20.
 • -, Rapport van de officier MSD 1e klasse, A.A. Looijen betreffende het tot zinken brengen van de onderzeeër Hr. Ms. O 20 door de eigen bemanning.
 • -, Rapport en vragenlijst van de militie matroos-vliegtuigmaker S.D. Muntendam over zijn krijgsverrichtingen en met name het in veiligheid brengen van de bommen- en munitievoorraad te Pontianak.
 • -, Rapport van de havenmeester S.P. Meermans inzake de rivier- en vliegveldverdediging Samarinda II, met situatiekaart.
 • -, Samengesteld verslag van enkele overlevenden, de matroos C. v.d. Wal, schipper H.H. Schipperijn, matroos J. Jager en stoker G. v.d. Wetering na de vernietiging van de Hr. Ms. Piet Hein.
 • -, Verslagen van het hoofd machinekamer, BJ. Wessendorp inzake de gebeurtenissen aan boord van de Hr. Ms. Krakatau.
 • -, Verslag van ltz 2e klasse, F.G.H. van Straaten inzake de verrichtingen van de onderzeeër K. 18 in de periode 1 januari tot 8 maart 1942.
 • -, Verslag van de ltz 2e klasse, M.W. Heerdink inzake het tot zinken brengen van de Hr. Ms. Pro Patria.
 • -, Rapport van de majoor-machinist M. van de Laan inzake de gebeurtenissen aan boord van de Hr. Ms. Evertsen, in de nacht van 28 februari 1942.
 • -, Verslag van de lt-ter zee 2e klasse A.P. Ferweda inzake de krijgsverrichtingen aan boord en tijdens de overgave van de Hr. Ms. Evertsen.
 • -, Verslag van de lt-ter zee 2e klasse W.K.F. Vermey inzake de krijgsverrichtingen en ondergang van de Hr. Ms. Evertsen, met situatieschets van de laatst gevaren route.
 • -, Rapport van G.M. Hokke, gezagvoerder van de Sirius, inzake de krijgsverrichtingen en ondergang van de Sirius.
 • -, Beknopt verslag van F.B.R. Nobel inzake het vergaan van de Hr. Ms. Van Nes.
 • -, Rapport van de militaire stoker J.J.H. van Hulzen met betrekking tot het verloren gaan van de Hr. Ms. Dubois en de Van Amstel.
 • -, Verslag van verrichtingen van het tot de Combined Striking Force behorende oorlogsschepen in de slag in de Javazee op 27 februari 1942, opgesteld door J.K.F. van Hulssen.
 • -, Verslag van J.K.F. van Hulssen inzake de overlevingstocht met mede overlevenden in een sloep van de vergane Hr. Ms. De Ruyter.
 • -, Rapport van de ltz 1e klasse W.Th.L. v.d. Berg met betrekking tot het vernietigen van de divisie mijnenvegers III in de haven van Priok.
 • -, Manuscript van F.I. van Esveld inzake de slag in de Javazee, waarin opgenomen een lijst van overlevenden van Hr. Ms. De Ruyter en Java alsmede gegevens van schepen die in de Indische wateren hebben geopereerd.
 • -, Verslag van de matroos 2e klasse, H.J. Bruyn betreffende de slag in de Javazee aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter, als seiner.
 • -, Verslag van de sergeant-hofmeester W.G.C. van Grunderbeek inzake de slag in de Java Zee aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter en het verlaten van dit schip.
 • -, Verslag van de stoker 1e klasse B. de Graaf inzake de slag in de Javazee aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter en het verlaten van dit schip met een sloep.
 • -, Berichtgeving van de voorzitter sub. COG Makassar, ltz 1e klasse J.A.F.H. Douw v.d. Krap over de plaatsbepaling van het gezonken schip de Hr. Ms. Banckert.
 • -, Verslag van de matroos 2e klasse J.H. van Wunnik inzake de krijgsverrichtingen aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter tijdens de zeeslag in de Javazee.
 • -, Verslag van de marinier 1e klasse W.J. Rozier inzake de krijgsverrichtingen aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter tijdens de zeeslag in de Javazee.
 • -, Verslag van de konstabelsmaat W. Tellier inzake de krijgsverrichtingen aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter tijdens de zeeslag in de Javazee.
 • -, Verslag van de seinersmaat M. Timmers met betrekking tot het onklaar maken van de Hr.Ms. Merel en zijn reis naar Bandoeng.
 • -, Rapport van de gezagvoerder van de ms Moesi, ltz 1e klasse H.A. Goslinga, betreffende het verloren gaan van de ms Moesi op 27 februari 1942.
 • -, Verslag van de matroos 2e klasse W. v.d. Poel inzake de slag in de Javazee aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter en het verlaten van dit schip met een sloep.
 • -, Verslag van de stoker 1e klasse R. van Denderen inzake de slag in de Javazee aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter en het verlaten van dit schip met een sloep.
 • -, Verslag van de stoker 1e klasse Jac. v.d. Veer inzake de slag in de Javazee aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter en het verlaten van dit schip met een sloep.
 • -, Overzicht van de gebeurtenissen van het Nederlands militair hospitaalschip "Op Ten Noort" gedurende de periode 21 februari-19 december 1942.
 • -, Rapport van D.H. Pluim Mentz inzake het tot zinken brengen van de Hr. Ms. Witte de With en ontruiming van het Marine Etablissement, periode 1e week van maart 1942.
 • -, Verslag van de marinier 1e klasse C. Verspui inzake de slag in de Javazee aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter en het verlaten van dit schip.
 • -, Rapport van de ltz der 2e klasse J.P. Haaze over de krijgsverrichtingen van de Hr. Ms. Mijnenveger D van de eerste divisie mijnenvegers te Soerabaja, periode 7 december 1941-6 maart 1942 en het tot zinken brengen van deze mijnenveger.
 • -, Rapport van de militie-vliegtuigmaker H.A. Aveling inzake de krijgsverrichtingen aan boord van de Hr. Ms. De Ruyter tijdens het bombardement ten zuiden van Celebes, in de buurt van Sumatra en Singapore, in de Straat van Bali en in de zeeslag in de Javazee alsmede de ondergang van de Hr. Ms. De Ruyter.
 • -, Verslag van de matroos 2e klasse N.H. Oosterhof inzake de slag in de Javazee aan boord van de Hr. Ms. Java en de ondergang van dit schip.
 • -, Verslag van de militie-stoker olieman S.A. Melger inzake de slag in de Javazee aan boord van de Hr. Ms. Java en de ondergang van dit schip.
 • -, Verslag van de ltz 2e klasse Th. ten Klooster inzake verkennings- en bombardementsvluchten van de groep vliegtuigen VI, de X 31, X 29 en X 28, periode 8 december 1941-1 maart 1942.
 • -, Rapport van de sergeant-zeewaarnemer A. van Woortman inzake een verkenningsvlucht met het vliegtuig Y-45 over de Javazee.
 • -, Verslag van de matroos-schrijver A. Stücken over de ondergang van de Hr.Ms. Evertsen alsmede zijn overlevingstocht naar het eiland Lagoendi, waarbij de militairen J.G.A. Kordelaar, J. Eleveld en Th. Wichers het leven lieten.
 • -, Verslag van stoker G.M. v.d. Haar inzake de ondergang van de Hr. Ms. Java in de slag op de Javazee.
 • -, Verslag van de N.J.G.W. van Marle inzake de ondergang van de Hr. Ms. De Ruyter.
 • -, Verslag van matroos 1e klasse W.J.C. van der Mark inzake de ondergang van de Hr. Ms. Java in de slag in de Javazee.
 • -, Verslag van de ltz 2e klasse W.P.A. Ditmar inzake een verkenningsvlucht van de Y-63 en het luchtgevecht met 6 Japanse Army-97 jagers.
 • -, Rapport van de commandant ltz 1e klasse S. Duinker inzake de krijgsverrichtingen en het tot zinken brengen van de Hr. Ms. Tan 4.
 • -, Rapport van de commandant van de Hr. Ms. Boenaken, ltz 3e klasse G. Gielis inzake de verkenning van de Japanse vloot bij Indramajoe.
 • -, Verslag van de officier 2e klasse A.W.R. Willemse inzake de krijgsverrichtingen en ondergang van de Hr. Ms. Prins van Oranje.
 • -, Rapport van ltz 3e klasse zeewaarnemer F.J.W. Surink inzake een bombardementsaanval van de Dornier vliegboten X-27, X-30 en de X-26 op Davao en het verloren gaan van de Dornier X-27 op 23 december 1941.
 • -, Rapporten van de ltz 2e klasse H.J.A. Deijmann inzake krijgsverrichtingen en ondergang van het loodslichtschip Tarakan, voormalig s.s. Zwaluw.
 • -, Rapport van de majoor-machinist P.Th. van Domburg en stoker 1e klasse J.J. Rietdijk inzake de krijgsverrichtingen en ondergang van de Hr. Ms. Jan van Amstel.
 • -, Rapport van de matroos J.A. op der Heijde inzake de ondergang van het loodslichtschip Tarakan, voormalig s.s. Zwaluw.
 • -, Rapport van de kpt-ltz P. Rouwenhorst betreffende een poging om op vrijwillige basis het marinepersoneel te evacueren met het motorvaartuig de Edeh.
 • -, Verslag van de ltz 2e klasse C. de Greeuw inzake de ondergang van de Hr. Ms. Jan van Amstel.
 • -, Rapport van de officier 1e klasse M. Kraal betreffende de krijgsverrichtingen en ondergang van de Hr. Ms. Evertsen in straat Soenda alsmede een vertaling van een Japanse brief houdende richtlijnen voor overgave.
 • -, Verslag van de chef machinekamer P.P.E. Aschmoneit betreffende de krijgsverrichtingen en ondergang van de Hr. Ms. Sirius.
 • -, Verslag van J.E. Zietse betreffende de krijgsverrichtingen en aanval op de Hr. Ms. Evertsen.
 • -, Rapport van de divisie mijnenvegers V, ltz 1e klasse J.J. de Wolff inzake het tot zinken brengen van de schepen Hr. Ms. Djampea, Djember, Djombang en Enggano in de haven van Priok.
 • -, Rapport van ltz 2e klasse E. Pik betreffende de werkzaamheden van de handelsbescherming en afdeling sociale zaken onder kolonel Spits na de capitulatie te Soerabaja.
 • -, Gedeelte van een rapport betreffende twee bombardementen op Tjilatjap.

Onderstaande specificatie bevat retroacta afkomstig uit het archief van de marinecommandant Australië, 1942.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2025

Reacties

Plaats een (publieke) reactie
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Uw reactie is zichtbaar voor alle bezoekers van deze website en voor zoekmachines. Heeft u een vraag, gebruik dan het contactformulier.
 • Zet geen e-mailadressen, adressen of telefoonnummers in de tekst van de reactie.
 • Het ingevulde e-mailadres is alleen zichtbaar voor het Nationaal Archief.
 • Uw reactie is mogelijk pas na beoordeling zichtbaar op de website.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in