Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bureau Antecedentenonderzoek Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (BURAM) » Inventaris nr. 2

Naam archiefblok:
Bureau Antecedentenonderzoek Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (BURAM)

 • 1, Dr. W.C. Klein, verslag van twee reizen naar Nederlands- en Australisch Nieuw-Guinea, aug. 1948 - maart 1949.
 • 2, Gouvernementsbesluiten van 17 april 1946 nr. 7. met betrekking tot het houden van een onderzoek naar de gedragingen van overheidspersoneel 1941-1945. Staatsbladen Nederland-Indië, diverse richtlijnen 1946.
 • 3, Centrale Commissie Onderzoek. 1946.
 • a, Gedragingen Burger Overheidspersoneel, 1946
 • b, Correspondentie met Commissie Vonk, 1946.
 • 4, Brieven betreffende gedragingen van een inspecteur van politie tijdens de Japanse bezetting, 1947-1949.
 • 5, Stukken zuivering van Nederlandse Orden, concepten, nota's en afschriften 1948-1949.
 • 6, Nota's met bijlagen m.b.t. de ambtelijke zuiveringen in Nederlands-Indië, 1947.
 • 7, Gouvernementsbesluit 17-4-1946 nr. 7; uittreksels van verslagen, tekst van het besluit- en toelichting v/d regering, aanwijzingen van de Ned.Ind.-regering, formele richtlijnen, circulaires. 1946. Algemeen overzicht zuivering in Nederland 1946-1947.
 • 8, Opgaven en overzichten van zuiveringsmaatregelen op Departement van Scheepvaart en Economische Zaken 1947.
 • 9, Gedragingen van de Assistent-Resident van Modjokerto o.a. procesverbalen etc. 1947.
 • 10, Centrale Zuiveringsraad, Voorstukken, dossier Krijger. 1946.
 • 11, Opgaven van ambtenaren die een bezoldiging van ƒ1000,- of meer genieten, 1946.
 • 12, Kabinetsstukken inz. Krijger 1945. Voordracht tot toekenning onderscheiding Lt. A. Prins, 1946. Zuiveringscommissie ambtenaren 1946. 1945-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in