gahetNA in the National Archives

Bureau Antecedentenonderzoek Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (BURAM) » Inventaris nr. 2

Naam archiefblok:
Bureau Antecedentenonderzoek Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (BURAM)

 • 1, Dr. W.C. Klein, verslag van twee reizen naar Nederlands- en Australisch Nieuw-Guinea, aug. 1948 - maart 1949.
 • 2, Gouvernementsbesluiten van 17 april 1946 nr. 7. met betrekking tot het houden van een onderzoek naar de gedragingen van overheidspersoneel 1941-1945. Staatsbladen Nederland-Indië, diverse richtlijnen 1946.
 • 3, Centrale Commissie Onderzoek. 1946.
 • a, Gedragingen Burger Overheidspersoneel, 1946
 • b, Correspondentie met Commissie Vonk, 1946.
 • 4, Brieven betreffende gedragingen van een inspecteur van politie tijdens de Japanse bezetting, 1947-1949.
 • 5, Stukken zuivering van Nederlandse Orden, concepten, nota's en afschriften 1948-1949.
 • 6, Nota's met bijlagen m.b.t. de ambtelijke zuiveringen in Nederlands-Indië, 1947.
 • 7, Gouvernementsbesluit 17-4-1946 nr. 7; uittreksels van verslagen, tekst van het besluit- en toelichting v/d regering, aanwijzingen van de Ned.Ind.-regering, formele richtlijnen, circulaires. 1946. Algemeen overzicht zuivering in Nederland 1946-1947.
 • 8, Opgaven en overzichten van zuiveringsmaatregelen op Departement van Scheepvaart en Economische Zaken 1947.
 • 9, Gedragingen van de Assistent-Resident van Modjokerto o.a. procesverbalen etc. 1947.
 • 10, Centrale Zuiveringsraad, Voorstukken, dossier Krijger. 1946.
 • 11, Opgaven van ambtenaren die een bezoldiging van ƒ1000,- of meer genieten, 1946.
 • 12, Kabinetsstukken inz. Krijger 1945. Voordracht tot toekenning onderscheiding Lt. A. Prins, 1946. Zuiveringscommissie ambtenaren 1946. 1945-1946.

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2036

Dit inventarisnummer is niet online te reserveren omdat de inhoud beperkt openbaar is, omdat het een topstuk betreft of omdat het in een slechte materiële staat is (bij laatste twee mogelijkheden staat er 'niet raadpleegbaar' onder de beschrijving). Kijk op onze pagina over niet- of beperkt openbaar materiaal of informeer bij de informatiebalie.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in