Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Handelingen der Staten-Generaal » filegrp 771 - Zoeken: inventarisnummer 771

Naam archiefblok:
Handelingen der Staten-Generaal

  • 771, Naamlijsten der leden en der ministers Verenigde vergadering tot opening van de buitengewone zitting Verenigde vergadering ter plechtige beëdiging en inhuldiging van Hare Majesteit koningin Juliana, 6 september 1948 Verslag (Eerste Kamer) Aanhangsel tot het Verslag (Eerste Kamer) Bijlagen Eerste Kamer (genummerd) Verslag (Tweede Kamer) blz. 3 - 146 Verenigde vergadering tot sluiting van de buitengewone zitting Aanhangsel tot het Verslag (Tweede Kamer) Bijlagen Tweede Kamer (genummerd) 164 - 942 Bijlage A, rijksbegroting voor 1948, gedrukt stuk 600, Hoofdstuk II - X Register Bericht voor de binder
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in