Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Suriname na 1828: Commissariaat voor Militaire Zaken » Inventaris nr. 36

Naam archiefblok:
Suriname na 1828: Commissariaat voor Militaire Zaken

De gouverneur-generaal bepaalde bij order van 15 september 1828, nummer 61, dat de administratie over het Corps Koloniale Guides en Invaliden gevoerd bij het Commissariaat voor de Militaire Zaken, vanaf 1 oktober 1828 zou plaats hebben door de administrateurs van de troepen in Suriname. Daartoe moest de administratie van de beide corpsen door de boekhouder bij de 1e afdeling van het commissariaat, bij inventaris worden overgegeven aan de administrateurs. Achter in de band is een afschrift van gemelde order.

Acties

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in