Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Oude West-Indische Compagnie (OWIC) » Inventaris nr. 65

Naam archiefblok:
Oude West-Indische Compagnie (OWIC)

 • 2., Brief van Gelein Scheuijer, te Recijffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 januari 13
 • 3., Brief van A. Albrechtssen, op het schip de Pellicaen, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 januari 12
 • 4., Extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven bestemd voor Angola, namelijk van:
  - Francisco Fernandes Furna, koopman, te Lissabon, aan de gouverneur van Angola, Salvador Correa de Saa, 15 januari 1649;
  - Gaspar de Faria Serem aan dezelfde, 9 januari 1649;
  - Jan Jorge Pereire aan Philipe Franco Madeiro, reitor do Colegio d'Angola, 8 januari 1649.
  1649 januari 15
 • 5., Nota (kopie) van Gijsberth de With betreffende Bahia, naar aanleiding van brieven gevonden in de karveel die op 14 maart 1649 door kapitein Allert Jansz is opgebracht; met als bijlagen extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven, namelijk van:
  - Francisco Fernandis Furna, koopman, te Lissabon, aan de gouverneur van Angola, Salvador Correa de Sa, 15 januari 1649;
  - Gaspar de Faria aan dezelfde, 9 januari 1649;
  - Jorge Pereira aan Philippo Franco Madeira, 8 januari 1649.
  1649 maart 31
 • 6., Inventaris van de magazijnen van de droge en natte vivres. 1649 januari 30
 • 7., Inventaris (kopie) van de magazijnen van de droge en natte vivres. 1649 januari 30
 • 8., Inventaris van het magazijn van de equipagegoederen 1649 februari 3
 • 9., Memorie van de noodzakelijkste treinsbehoeften. 1649 februari 3
 • 10., Brief van president W. Schonenborch en de raden M. van Goch, H. Haecxs en S. van Beaumont, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 februari 3
 • 11., Generale kwitantie van ontvangen goederen, ondertekend door W. Schonenburch en H. Haecxs, voor de bewindhebbers van de kamer Zeeland; hierbij verklaring van Willem Pietersen Smit, van 1 januari 1649, dat hij samen met vrouw en kind als passagier overgekomen is. 1649 februari 8
 • 12., Lijst van de sterkte verordonneerd voor de uittocht tegen de vijand. 1649 februari 19
 • 13., Relaas van de optocht (=opmars) op 17 februari 1649 tegen de vijand en het gevecht te Guararapes op 19 februari, opgesteld door M. van Goch. 1649 februari 22
 • 14., Verklaring (kopie) van Guillaume de Houthain en Nicolaes Clasen omtrent de terugtocht uit de bergen van de Guerarapes. 1649 februari 24
 • 15., Relaas (kopie) van M. Hertsberger, majoor-generaal, van de gebeurtenissen bij Guararapes. 1649 februari 24
 • 16., Verklaring (kopie) van de terugtocht bij Guerarapes van officieren van het regiment Van den Brinck. 1649 februari 25
 • 17., Verklaring (kopie) van de sergeanten van het regiment Carpentier over de terugtocht bij Guararapes. 1649 februari 24
 • 18., Verklaring (kopie) van kolonel Van den Brande over gebeurtenissen bij Guararapes. 1649 februari 19
 • 19., Verklaring (kopie) van officieren van het regiment Van Els over gebeurtenissen bij Guararapes. 1649 februari 19
 • 20., Verklaring (kopie) van kapiteins Otto van IJlen en Allebert du Pont over gebeurtenissen bij Guararapes. 1649 februari 24
 • 21., Verklaring (kopie) van Abraham van Stricht, commissaris der artillerie, over de terugtocht bij Guararapes. 1649 februari 26
 • 22., Lijst van bij Guararapes gesneuvelde officieren en manschappen van het regiment van de luitenant-generaal. 1649 februari 19
 • 23., Lijst van bij Guararapes gesneuvelde officieren en manschappen van het regiment Van den Brinck. 1649 februari 19
 • 24., Lijst van bij Guararapes gesneuvelde officieren en manschappen van het regiment Hauthain. 1649 februari 24
 • 25., Lijst van bij Guararapes gesneuvelde officieren en manschappen van het regiment Van Olst. 1649 februari 19
 • 26., Lijst van bij Guararapes gesneuvelde officieren en manschappen van het regiment Van den Brande. 1649 februari 19
 • 27., Lijst van bij Guararapes gesneuvelde officieren en manschappen van het regiment Ceerweer. 1649 februari 24
 • 28., Brief van H. Hamel aan (Abraham) Tapper. 1649 februari 29
 • 29., Brief (kopie) van president W. Schonenborgh en de raden H. Haecxs, S. van Beaumond en M. van Goch, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland (?). 1649 maart 1
 • 30., Recipisse voor Jan Kien, kapitein van het schip de Pellicaen, ondertekend door W. Schonenborgh en Hend. Haecxs, af te tekenen door de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 maart 4
 • 31., Inventaris van de magazijnen van de droge en natte vivres. 1649 maart 1
 • 32., Inventaris van medicamenten van de compagnie-apotheek. 1649 maart 9
 • 33., Lijst van benodigde medicamenten van de compagnie-apotheek. 1649 maart 10
 • 34., Specificatie van benodigde stukgoederen. 1649 maart 10
 • 35., Staat van het magazijn van stukgoederen. 1649 februari 25
 • 36., Inventaris van het magazijn van de equipage en lijst van benodigde equipagegoederen. 1649 maart 10
 • 37., Inventaris van aanwezige en benodigde ammunitie, geweer en materialen. 1649 februari 28
 • 38., Extract uit een brief van N. Elffsdijc en Huijbrecht Brest, van 8 augustus 1648, over de bevrachting van het fregatschip den Eendragt. 1649 maart 10
 • 39., Factuur van de lading van het jacht de Meermin. 1649 maart 10
 • 40., Lijst van overgekomen brieven en papieren van Brazilië, verzonden met de schepen Meermin en Vlascoper voor de kamer Zeeland, aangekomen op 8 mei 1649. 1649 maart 10
 • 41., Generale brief van president W. Schonenborch en de raden H. Haexcs, S. van Beaumont en M. van Goch, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland (?). 1649 maart 10
 • 42., Generale brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raden S. van Beaumont, M. van Goch en H. Haexcs, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 april 20
 • 43., Generale brief van president W. Schonenborch en de raden van Brazilië S. van Beaumont, M. van Goch en H. Haexcs, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 april 20
 • 44., Inventaris van de magazijnen van de droge en natte vivres. 1649 april 20
 • 45., Inventaris van de medicamenten in de compagnie-apotheek. 1649 april 19
 • 46., Inventaris van het magazijn van stukgoederen. 1649 april 14
 • 47., Inventaris van aanwezige en noodzakelijke artilleriegoederen en ammunitiegoederen, opgemaakt 15 april 1649, met een desbetreffende notitie van 20 april 1649. 1649 april 20
 • 48., Lijst van defecte kannonen en musketten, met het schip Mauritius verzonden aan de bewindhebbers van de kamer Amsterdam. [1649]
 • 49., Factuur van de lading van het fregat Middelborg. 1649 april 20
 • 50., Factuur van de contanten geleverd aan Pieter Jansen Koninck, schipper van het schip 't Wapen van Dort. 1649 april 20
 • 51., Factuur van de contanten geleverd aan Jan Clasen Jes, schipper van het schip Mauritius. 1649 april 20
 • 52., Recipisse voor Jan Kien, kapitein van het schip de Pellicaen. 1649 april 8
 • 53., Brief van president W. Schonenborch en de raad S. van Beaumont, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 maart 12
 • 54., Lijst van schuldenaren, opgesteld door de rekenkamer van Brazilië. 1649 maart 12
 • 55., Verslag van verhoor van de Braziliaan Domingos da Costa. 1649 maart 13
 • 56., Verklaringen van diverse verhoorde personen, namelijk van:
  - Domingos da Costa, Braziliaan, 13 maart 1649;
  - Manueol de Mirauda (=Miranda), Castiliaan, 15 maart 1649;
  - Estavo Martin en Antonio Pinto de Machearo, Portugezen, 16 maart 1649;
  - Lovijs Nunes, eigenaar van de karveel Nossa Senhora da Concecaon; Manuel Fereira Bajngo, passagier; Bastiaen Perera Maurice; Antonio Ribero, hoogbootsman ; 29 maart 1649;
  - Fernando, negro, april 1649.
  1649 april 19
 • 57., Verslag van verhoor van Manuel de Mirande, te Vrijburch. 1649 maart 15
 • 58., Verslag van verhoren van Steven Martijn en Antoino Pinto de Massiaro. 1649 maart 16
 • 59., Vertaling van een brief van Antonio Telles da Silva, uit Bahia. 1649 mei 28
 • 60., Verslagen van verhoor van: Louijs Nunes, eigenaar van de karveel Nossa Senhora da Consensao; Manuel Fereira Baingo, passagier; Sebastiano Perera Maurice; Anthonio Ribero, hoogbootsman. 1649 maart 29
 • 61., Verslag van verhoor van de negro Ferdinando. 1649 april 19
 • 62., Extract-vertalingen van enige onderschepte Portugese brieven betreffende Bahia. 1649 maart 31
 • 63., Brief van president W. Schonenborch en de raden S. van Beaumont, M. van Goch en H. Haexcs, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 april 6
 • 64., Factuur van de lading van het schip de Pelikaan. 1649 april 9
 • 65., Lijst van overgekomen brieven en papieren uit Brazilië, verzonden met het schip Middelburg aan de kamer Zeeland en de kamer Amsterdam, ontvangen 28 juni 1649. 1649 april 20
 • 66., Lijst van bevonden vivres, met een notitie van president W. Schonenborch en de raden S. van Beaumont, M. van Goch en H. Haexcs. 1649 april 5
 • 67., Staat van het vaartuig (=scheepstuig) en van de equipagegoederen en opgave van noodzakelijke goederen. 1649 april 20
 • 68., Lijst van noodzakelijke stukgoederen. 1649 april 14
 • 69., Journaal gehouden door admiraal de With op het schip Brederode, van 29 april tot juli 1649. 1649 juli 21
 • 70., Brief van president W. Schonenborch en de raden M. van Goch en H. Haexcs, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 mei 3
 • 71., Brief (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburg in Siara, aan president en raden van Brazilië. 1649 april 30
 • 72., Memorie (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburg in Siara, aan president en raden van Brazilië. 1649 mei 3
 • 73., Brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raden M. van Goch en H. Haexcs, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 april 27
 • 74., Brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raden M. van Goch en H. Haexcs, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 april 27
 • 75., Brief (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburg in Siara, aan president en raden van Brazilië, ten geleide van enkele mineraalmonsters. 1649 mei 31
 • 76., Memorie van Mattias Beck over materialen en goederen die in Siara nodig zijn. 1649 mei 3
 • 77., Journaal gehouden door Mattias Beck in Siara, van 20 maart tot 3 mei 1649. 1649 mei 3
 • 78., Attestatie (kopie) van de bergwerkers Hans Simphel en Carel Helbach, in het fort Schonenburg, over de zilvermijn op de berg van Itarema in Siara. 1649 mei 3
 • 79., Memorie (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburg te Siara, betreffende het door hem overgezonden mineraal. 1649 mei 4
 • 80., Brief (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburg in Siara, aan president en raden van Brazilië. 1649 mei 4
 • 81., Verklaring (kopie) van zilversmid Jonas Laurents van Brugsburgh, buiten het fort Schonenburg in Siara, betreffende het door hem onderzochte mineraal. 1649 mei 4
 • 82., Lijst van contracten van de hoge raden met diverse senhores de inginhos en labradores, gesloten tussen 1643 en 1645. 1649 mei 3
 • 83., Brief (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburgh te Siara, aan president en raden van Brazilië. 1649 mei 15
 • 84., Memorie (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburg te Siara, over hetgeen hij van commissaris Van Ham, teruggekomen van de berg Itarema, verstaan en begrepen heeft. 1649 mei 15
 • 85., Memorie van Mattias Beck, in het fort Schonenburg te Siara, met memorie van de konstabel, over hetgeen zij nog nodig hebben. 1649 mei 15
 • 86., Verklaring van zilversmid Jonas Laurents, in het fort Schonenburg te Siara, over de hoedanigheid van een monster van mineraal, gebracht door commissaris Hendrick van Ham aan Matthias Becks, en door Laurents zelf op verschillende manieren onderzocht. 1649 mei 15
 • 87., Brief (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburgh te Siara, aan president en raden van Brazilië. 1649 mei 22
 • 88., Brief in het Portugees van Antonio Telles da Silva uit Bahia. 1649 mei 28
 • 89., Brief in het Portugees van Antonio Telles da Silva uit Bahia aan de koning van Portugal. 1649 juni 3
 • 90., Brief (vertaald uit het Portugees) van Antonio Telles da Silva aan de koning van Portugal. 1649 juni 3
 • 91., Brief in het Portugees van Luis da Silva Telles uit Bahia aan de koning van Portugal. 1649 juni 8
 • 92., Brief (kopie) van president en raden van Brazilië aan de Prins van Oranje. 1649 juni 7
 • 93., Brief van P. l'Hermite, te Reciffe, aan de bewindhebbers van de Kamer Zeeland, betreffende het kopiëren van de generale missive. 1649 juni 7
 • 94., Inventaris van de magazijnen van droge en natte vivres. 1649 mei 27
 • 95., Brief (kopie) van president en raden van Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 juni 17
 • 96., Brief (duplicaat) van president en raden van Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 juni 17
 • 97., Verslag (kopie) van verhoor van schipper Pasquael Coelho en stuurman Francisco Anes van de karveel Nossa Senhora de Remedio. 1649 juni 18
 • 98., Generale brief van president W. Schonenborch en de raden H. Haexcs en M. van Goch, aan de vergadering van de Heren XIX, verzonden met het schip Postpaert. 1649 juni 7
 • 99., Generale brief (kopie) van president en raden van Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 juni 7
 • 100., Brief (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburg te Siara, aan president en raden van Brazilië. 1649 juni 21
 • 101., Memorie (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburg te Siara, over hetgeen in Siara nodig is. 1649 juni 21
 • 102., Brief (kopie vertaald uit het Portugees door J. Cornelissen) van Luis da Silva Telles, uit Bahia, aan de koning van Portugal, 8 juni 1649. 1649 juni 20
 • 103., Verslag (kopie) van verhoor van de kooplieden Cosmo Rodriges do Castilho en Diogo Vaz Diabreeu, en van de kapitein Francisco de Sintalesco. 1649 juni 23
 • 104., Brief van de rekenkamer van Brazilië aan president en raden, betreffende de schuld van Pieter van Hede. 1649 juli 19
 • 105., Generale brief van president W. Schonenborch en de raden M. van Goch en H. Haexcs, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 juli 23
 • 106., Vervolg (kopie) van het journaal gehouden door Mattias Beck in Siara (=Ceará), van 23 juli tot 9 september 1649. 1649 september 9
 • 107., Lijst van overgezonden papieren uit Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX, verzonden met de schepen de Brasiliaen, de Eendracht en de Engel 1649 juli 23
 • 108., Verklaring van commissaris Francois de Sweerts over het abuis van het opgeven van de lijsten van vivres, gedateerd 1 november 1649, met extract uit een brief van de vergadering van de Heren XIX, te Den Haag, aan president en raden van Brazilie, gedateerd 17 juli 1649. 1649 november 1
 • 109., Verklaring (kopie) van de bergwerkers Hans Simphel van Kassel en Carel Helbach van Creutznach, in de zilvermijn Itarema te Siara, betreffende de mijn. 1649 juli 15
 • 110., Generale factuur van de lading van het schip den Engel. 1649 juli 21
 • 111., Brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raden M. van Goch en H. Haexcs, aan de Prins van Oranje, met naschrift. 1649 juli 23
 • 112., Lijst van gedeserteerde opvarenden van het galjoot de Sperwer, vertrokken naar Paraiba, en van de bark Camamu, vertrokken naar Siara (=Ceará). 1649 augustus 11
 • 113., Lijst van geleverde vivres aan ‘s lands oorlogsschip de Coninck David. 1649 augustus 12
 • 114., Brief (kopie) van D.D. Maarschalck, in het fort Margarita de Paraiba, aan president en raden van Brazilië. 1649 augustus 30
 • 115., Brief (kopie) van M. van Goch, in het fort Margarita de Paraiba, aan president en raden van Brazilië. 1649 augustus 30
 • 116., Brief (kopie) in het Portugees van Manoel Pereira Coutinho, te Porto de Areciffe, aan N.N. 1649 april 5
 • 117., Verklaring (kopie) van zilversmid Jonas Lourensen, in het fort Schonenborgh te Siara, over het zilvergehalte van het mineraal uit de mijn van Itarema. 1649 juni 14
 • 118., Lijst van diverse personen die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie. [1649]
 • 119., Memorie van Mattias Beck over de inhoud van een zakje dat hij aan president en raden van Brazilië heeft toegestuurd. 1649 juni 22
 • 120., Lijst van overgekomen papieren uit Brazilië aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip de Trouwe, gearriveerd op 16 november 1649. 1649 september 9
 • 121., Brief (duplicaat) van president W. Schonenborch en de raden H. Haexcs en M. van Goch, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 augustus 2
 • 122., Brief (kopie) van president en raden van Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 augustus 2
 • 123., Brief (kopie) van president en raden van Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 augustus 7
 • 124., Brief (kopie) van president en raden van Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 augustus 7
 • 125., Brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raad Hendrick Haecxs, aan de Staten-Generaal. 1649 augustus 14
 • 126., Brief (kopie) van president en raden van Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 augustus 14
 • 127., Brief (kopie) van president en raden van Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 augustus 14
 • 128., Brief (kopie) van Witte Cornelisz. de Wit, op het schip Haarlem, aan president en raden van Brazilië, gedateerd 16 en 20 augustus 1649. 1649 augustus 20
 • 129., Generale factuur van de suiker geladen in het schip de Trouwe, van kapitein Adriaen Mouris, van Vlissingen. 1649 september 2
 • 130., Brief (kopie) van president W. Schonenborgh en de raad H. Haexcs, aan de vergadering van de Heren XIX, met inliggend lijstje betreffende de schepen Fortuijn en Hoope. 1649 september 9
 • 131., Brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raad H. Haexcs, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 september 6
 • 132., Brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raad H. Haexcs, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 september 11
 • 133., Generale factuur van de lading van het schip de Roos. 1649 september 11
 • 134., Brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raad H. Haexcs, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 september 15
 • 135., Verslag (kopie) van verhoor van de negros Christovao en Andre, beiden toebehoord hebbend aan Domingo Velho. 1649 augustus 19
 • 136., Verslag (kopie) van verhoor van de negras Barbara en Maria, beiden toebehoord hebbend aan Gaspar de Mendonca. 1649 augustus 23
 • 137., Verslag (kopie) van verhoor van Jorge des Nobes, Portugees. 1649 oktober 12
 • 138., Verslag (kopie) van verhoor van de negros Anthonio, toebehoord hebbend aan Diego Thomas, en Anthonio, gewezen soldaat onder de negros. 1649 oktober 15
 • 139., Brief van Jacob Thierens en Math. Grausius aan de vergadering van de Heren XIX, betreffende medicamenten; met een lijst van aanwezige en een lijst van noodzakelijke medicamenten in de compagnie-apotheek. 1649 oktober 26
 • 140., Verslag van verhoor van de negro Alexandre, toebehoord hebbend aan Adriaen Leenaerts. 1649 oktober 28
 • 141., Verslag van verhoor van de Brazilianen Philippo en zijn vrouw Isabella. 1649 oktober 31
 • 142., Lijst van de vivres voor 6000 gemene koppen (=manschappen), met toelichting door Francois de Sweerts. 1649 november 1
 • 143., Resolutie (kopie) van kapitein Bartholomeus Cornelissen van het schip de Kleijne Faem over het nemen van twee Portugese schepen. 1649 november 2
 • 144., Specificatie van materialen die nodig zijn voor reparatie en nieuwe metselwerken en timmerwerken te Recife. 1649 november 4
 • 145., Inventaris van de magazijnen van droge en natte vivres. 1649 november 1
 • 146., Staat van het magazijn van stukgoederen. 1649 november 1
 • 147., Notitie betreffende noodzakelijke stukgoederen. 1649 november 1
 • 148., Staat van vaartuigen (=scheepstuigen) en equipagegoederen, zowel aanwezig als noodzakelijk voor een jaar. 1649 november 2
 • 149., Generale brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raden M. van Goch en H. Haecxs, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 november 2
 • 150., Brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raden M. van Goch en H. Haexcs, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 november 11
 • 151., Lijst van aanwezige en noodzakelijke artillerie, ammunitie, wapens, et cetera. 1649 november 2
 • 151A., Staat (kopie) van de magazijnen van vivres en van treinsbehoeften en equipagebehoeften, van de compagniematerialen voor het timmerwerk en metselwerk, van de soldatenkleding en de compagnie-apotheek. 1649 november 2
 • 152., Bevrachtingscontract (kopie) tussen de hoge regering van Brazilië en schipper Francoijs van den Berch, tevens charterpartij van het schip den Berch. 1649 november 4
 • 153., Brief (kopie) van Mattias Beck, in het fort Schonenburgh te Siara, aan president en raden van Brazilië. 1649 september 20
 • 154., Lijst van overgekomen papieren uit Brazilië aan de vergadering van de Heren XIX, verzonden met het fregat de Oude Jager. 1649 november 29
 • 155., Brief (kopie) van president W. Schonenborgh en de raden M. van Goch en H. Haexcs, aan de vergadering van de Heren XIX. 1649 november 11
 • 156., Generale brief van president W. Schonenborch en de raad M. van Goch, aan de vergadering van de Heren XIX, met naschrift. 1649 november 29
 • 157., Lijst van de geleverde vivres aan admiraal de With. 1649 november 23
 • 158., Rekening van de geleverde vivres aan admiraal de With. 1649 november 23
 • 159., Lijst van de op de schepen Eendracht, Haarlem en Zutphen aanwezige victualiën. 1649 november 23
 • 160., Lijst van geleverde vivres aan het schip Zutphen. 1649 november 23
 • 161., Lijst van geleverde vivres aan het schip Gelderland. 1649 november 23
 • 162., Generale factuur (kopie) van de lading van het schip den Bergh, van schipper Francois van den Bergh, van Rotterdam;
  - factuur van de lading van het fregat de Jager, van schipper Jan Geleijnssen.
  1649 november 23
 • 163., Cognossement van schipper Francois van den Bergh, van Rotterdam, van het schip den Bergh. 1649 november 23
 • 164., Verslag van verhoor van de negro Manuel, toebehorend aan kolonel Houthain. 1649 november 23
 • 165., Verslag van verhoor van de negro Jao, toebehoord hebbend aan Manuel da Rocha van de ingenho St. Paulo. 1649 november 18
 • 166., Verslag (kopie) van verhoor van de Braziliaan Gabriel Correa. 1649 november 25
 • 167., Cijfercode van Antonio Telles da Silva, met sleutel. 1649 maart 28
 • 168., Cijfercode van Antonio Telles da Silva, met sleutel. 1649 december 3
 • 169., Extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven uit het prijsschip met negros gekomen uit Angola, opgebracht door Jan Christoffelssen op 20 november 1649. 1649 november 27
 • 170., Extract-vertalingen van onderschepte Portugese brieven uit het prijsschip met negros gekomen uit Angola, opgebracht door Jan Christoffelssen op 20 november 1649. 1649 november 26
 • 171., Vertalingen en extract-vertalingen van onderschepte Portugese papieren en brieven uit het prijsschip met negros gekomen uit Angola, opgebracht door Jan Christoffelssen op 20 november 1649. 1649 november 20
 • 172., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van een brief van Salvador Correa de Saa Benavides, te St. Paulo d'Asumpsao. 1649 juli 4
 • 173., Brief (kopie vertaald uit het Portugees) van Salvador Correa de Saa Benavides, te St. Paulo da Sumphao. 1649 augustus 27
 • 174., Relaas (vertaald uit het Portugees) van hetgeen zich in het koninkrijk van Angola heeft toegedragen, sedert zijn restauratie. [1649]
 • 175., Brief (kopie) van president W. Schonenborch en de raden Hendrick Haecxs en M. van Goch, aan de prins van Oranje. 1649 december 13
 • 176., Inventaris (kopie) van de magazijnen van droge en natte vivres. 1649 november 1
 • 177., Brief van president W. Schonenborch en de raden M. van Goch en H. Haexcs, aan de kamer Stad en Lande (=Groningen). 1649 november 12
 • 178., Verslag van verhoor van:
  - de negro Anthonio, toebehorend aan de commandeur van Siara (=Ceará), Hendrick van Ham;
  - Balthasar Gonsalves, schipper van de karveel Nossa Senhora de Conseisco (=Conciecao), van Setubal.
  1648 mei 29
 • 179., Brief (kopie) van president W. van Schonenborch en de raden H. Haexcs en M. van Goch, aan de vergadering van de Heren XIX, betreffende de zilvermijn in Siara (=Ceará). 1649 december 16
 • 180., Verklaring (vertaald uit het Portugees) van Joao d'Albuquercque, betreffende de zilvermijn in Siara (=Ceará). 1649 december 16
 • 181., Nadere verklaring (vertaald uit het Portugees) van Joao d'Albuquercque, betreffende de zilvermijn in Siara (=Ceará). 1649 december 16
 • 182., Verslag van verhoor van Diego Martinus, kapitein van het schip de Sacramento en admiraal van tien schepen uitgerust tot ‘secours’ van Angola. 1649 december 2
 • 183., Instructie (kopie) van de Staten-Generaal voor Sigismund van Schoppe als luitenant-generaal van de troepen ter beschikking gesteld van de West-Indische Compagnie. [1649]
 • 184., Akte van overeenkomst (kopie), verleden voor notaris M. Post te Recife, tussen Moses Navarro, contractadoor van de waag van Recife, en de hoge regering van Brazilië, representerende de West-Indische Compagnie. 1649 april 20
 • 185., Rapport van Pieter Persijn, in het kasteel Ceulen te Rio Grande, over de mijn in Rio Grande bij de berg Tapiana Tabaijana, met verslag van verhoor van Joao d'Albuquerque over de mijn. 1649 september 27
 • 186., Lijst van overgekomen brieven en papieren uit Brazilië aan de Staten-Generaal, de vergadering van de Heren XIX en de Prins van Oranje, verzonden met het schip de Vliegende Leeuw. 1649 december 17
 • 187., Lijst van gesneuvelden in de slag bij Guarapes, opgesteld door de rekenkamer van Brazilië. 1649 april 15
 • 188., Lijst van ingenhos en molens die tijdens de aanwezigheid van de Nederlandse armada in Bahia verbrand en geruïneerd zijn. [1649]
 • 189., Brief van Gillis Crol en Jacques van Daele, te Recieffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met een verklaring van Daniel Jansen over te weinig geleverde varkens, gedateerd 3 februari 1649. 1649 april 8
 • 189A., Brief van Gillis Crol en Jacques van Daele, te Recieffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 april 20
 • 190., Brief van Gillis Crol en Jacques van Daele, te Recieffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, met een rekening van het verkochte cargasoen voor Angola, verzonden met het schip den Japonder. 1649 mei 4
 • 191., Brief (kopie) van Gillis Crol en Jacques van Daele, te Recieff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het fregat den Eendragt, met kopieën van brieven gedateerd 8 en 20 april en 4 mei 1649. 1649 juli 23
 • 192., Brief (duplicaat) van Gillis Crol en Jacques van Daele, te Recieff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 juli 23
 • 193., Brief van Gillis Crol en Jacques van Daele aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het jacht de Trou, met notitie van te verkopen cargasoen uit Angola. [1649 augustus 14]
 • 194., Brief (kopie) van Gillis Crol en Jacques van Daele aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 september 7
 • 195., Brief (kopie) van Gillis Crol en Jacques van Daele, te Recieff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland. 1649 november 23
 • 196., Brief van Gillis Crol en Jacques van Daele aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland, verzonden met het schip de Pellicaen. [1649 december]
 • 197., Journaal (kopie) gehouden door ingenieur Pieter van Strucht en schout Jan Houck van hun reis naar de zilvermijn in Rio Grande, van 15 januari tot 3 februari 1650. 1650 februari 4

Dit inventarisnummer is alleen als kopie te raadplegen.

Raadpleeg dit inventarisnummer op microfilm of microfiche (niet online beschikbaar)

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in